Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
2Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
3Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DM (Tên nước ngoài: CONG TY TNHH DM), Mã số thuế: 5801443450, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 105, đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Ngọc Duy

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ phục vụ đồ uống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DTCV

Mã số thuế: 4101529164

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DTCS

Mã số thuế: 0315153049

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DSF

Mã số thuế: 1801336483

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DPI

Mã số thuế: 1201247665

Tìm thông tin Doanh nghiệp