Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
3Trồng cây hàng năm khác0119
4Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
5Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
6Trồng cây gia vị, cây dược liệu0128

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ G8 (Tên nước ngoài: G8 INTERNATIONAL CO.,LTD), Mã số thuế: 5801443387, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 19/7B Lãnh Địa Đức Bà, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hồ Hữu Hiệp

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GREEN BEAUTY

Mã số thuế: 0108045976

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GREAT JD

Mã số thuế: 3702354809

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GREAT GT

Mã số thuế: 3702394223

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GRAY

Mã số thuế: 0315641776

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GOT TALENTS

Mã số thuế: 0315427370

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GOODPAY

Mã số thuế: 0313405621

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GOLDEN RICH

Mã số thuế: 0314390079

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GOLDEN RABBIT

Mã số thuế: 0313499429

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GOLD PHARMA

Mã số thuế: 0109620097

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GOGO 20

Mã số thuế: 0104566738

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLOBE MEGA

Mã số thuế: 2500634939

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY

Mã số thuế: 0315508453

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GIOVANI

Mã số thuế: 0401960825

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GINKGO HOUSE

Mã số thuế: 0316436667

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GIAI KIỀU

Mã số thuế: 1101950426

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GIA VŨ

Mã số thuế: 2300943753

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GIA TIẾN

Mã số thuế: 2601045182

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GIA THIỆN

Mã số thuế: 0102046789

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GIA PHẠM

Mã số thuế: 0106936744

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GIA PHÚ

Mã số thuế: 0311384609

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GIA PHÚC

Mã số thuế: 0315044459

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GIA NINH

Mã số thuế: 0109190447

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GIA KHÁNH

Mã số thuế: 0107790537

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GIA KHÁNH

Mã số thuế: 0102047050

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GIA HƯNG

Mã số thuế: 0104588097

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GIA HUY

Mã số thuế: 0201207639

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GIA HOÀNG

Mã số thuế: 0107852261

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GIA BẢO

Mã số thuế: 0201636758

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GIA ANH

Mã số thuế: 0107562393

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GENESIS

Mã số thuế: 0316108754

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GEM ĐỨC

Mã số thuế: 0107951801

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GELGOOG

Mã số thuế: 0316643134

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GANGNAM STYLE

Mã số thuế: 0106086007

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GALAXY STAR

Mã số thuế: 0107850419

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GAHEUN

Mã số thuế: 0312405202

Tìm thông tin Doanh nghiệp