Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
2Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
3Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp0150
4Xử lý hạt giống để nhân giống0164
5Chuẩn bị mặt bằng4312
6Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
7Giáo dục nghề nghiệp8532
8Sản xuất điện3511
9Xây dựng công trình điện4221
10Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
11Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
12Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
13Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm0132
14Truyền tải và phân phối điện3512
15Xây dựng nhà để ở4101
16Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
17Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
18Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
19Đại lý du lịch7911
20Xây dựng nhà không để ở4102
21Phá dỡ4311
22Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
23Điều hành tua du lịch7912
24Đào tạo cao đẳng8533
25Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm0131
26Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
27Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
28Hoạt động tư vấn quản lý7020
29Hoàn thiện công trình xây dựng4330
30Dịch vụ ăn uống khác5629

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÙNG ĐẤT NGỌC - KHU DU LỊCH SĂN MÂY, Mã số thuế: 5801427071-002, được thành lập ngày 02/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Trường Thọ, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Dương Thị Hồng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ ăn uống khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM GF

Mã số thuế: 3502358644-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VĂN NHÂN VĂN

Mã số thuế: 3701936233-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VĂN MINH LAND

Mã số thuế: 0315600177-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VĂN LANG

Mã số thuế: 0302516947-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VĂN KHOA VÀ CÁC EM

Mã số thuế: 0312945173-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VĂN HƯƠNG

Mã số thuế: 5800994342-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp