Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
2Sản xuất điện3511
3Truyền tải và phân phối điện3512
4Khai thác, xử lý và cung cấp nước3600
5Xây dựng công trình điện4221
6Xây dựng công trình thủy4291
7Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
8Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
9Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
10Dịch vụ phục vụ đồ uống5630

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN TÀ NUNG (Tên nước ngoài: CTY TNHH THủY ĐIệN Tà NUNG), Mã số thuế: 5801418045, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số A27 khu quy hoạch Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM VĂN TRUNG, Số điện thoại: 02693555613, Địa chỉ: Số A27 khu quy hoạch Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Truyền tải và phân phối điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THỨC ĂN BIO RENL

Mã số thuế: 1602148799

CÔNG TY TNHH THỨC ĂN AN THỊNH

Mã số thuế: 3702793274

CÔNG TY TNHH THỨC UỐNG SUN WAH

Mã số thuế: 0310790622

CÔNG TY TNHH THỨC UỐNG MÊ KÔNG

Mã số thuế: 0312391373

CÔNG TY TNHH THỨC UỐNG CAFE TRĂNG

Mã số thuế: 0316683257

CÔNG TY TNHH THỨC TỈNH TRÀ VIỆT

Mã số thuế: 0108353177

CÔNG TY TNHH THỨC SƠN

Mã số thuế: 2400882871

CÔNG TY TNHH THỨC PHÁT

Mã số thuế: 0315693661

CÔNG TY TNHH THỨC NGA

Mã số thuế: 0104506104

CÔNG TY TNHH THỨC NGA

Mã số thuế: 0104009589

CÔNG TY TNHH THỨC HẬU

Mã số thuế: 2802421856

CÔNG TY TNHH THỨC HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 3602408063

CÔNG TY TNHH THỨC HOA

Mã số thuế: 0700778821

CÔNG TY TNHH THỨC DẬY VÀ MƠ ĐI

Mã số thuế: 0314162178

CÔNG TY TNHH THỨ ĐỊNH

Mã số thuế: 0108572059

CÔNG TY TNHH THỨ TÁM

Mã số thuế: 0104938400

CÔNG TY TNHH THỨ TÁM

Mã số thuế: 0104104266

CÔNG TY TNHH THỨ HẠNG VIỆT

Mã số thuế: 0107663440

CÔNG TY TNHH THỨ HAI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312209913

CÔNG TY TNHH THỦY ĐỊA TỶ

Mã số thuế: 3200709462

CÔNG TY TNHH THỦY ĐĨNH

Mã số thuế: 4601577021

CÔNG TY TNHH THỦY ĐÔNG

Mã số thuế: 0313910367

CÔNG TY TNHH THỦY ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: 4001119703

CÔNG TY TNHH THỦY ĐÀI SƠN

Mã số thuế: 1602116613

CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN ĐAK ROBAYE

Mã số thuế: 6101276132

CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN ĐAK ROBAYE

Mã số thuế: 6101210389

CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN ĐAK LÔ 4

Mã số thuế: 6101256048

CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN ĐA KAI

Mã số thuế: 5801194187

CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN ÁNH MINH

Mã số thuế: 6200109333

Tìm thông tin Doanh nghiệp