Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ uống4633
2Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
3Dịch vụ phục vụ đồ uống5630

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ROSA CAFE & HOMESTAY (Tên nước ngoài: ROSA CAFE & HOMESTAY COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 5801418020, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 377 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ TRÚC LAN, Số điện thoại: 0378332648, Địa chỉ: Số 377 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ROSSANO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315851036

CÔNG TY TNHH ROSSANO COFFEE

Mã số thuế: 3603559971

CÔNG TY TNHH ROSS STUDIO

Mã số thuế: 0315307690

CÔNG TY TNHH ROSS HOME 1

Mã số thuế: 4401064632

CÔNG TY TNHH ROSPHARMA

Mã số thuế: 0107714303

CÔNG TY TNHH ROSITA

Mã số thuế: 3502395332

CÔNG TY TNHH ROSIM

Mã số thuế: 0106204388

CÔNG TY TNHH ROSIE'S HOUSE HỘI AN

Mã số thuế: 4001161906

CÔNG TY TNHH ROSIE VUONG

Mã số thuế: 0314022879

CÔNG TY TNHH ROSIE POTTERY

Mã số thuế: 0315650918

CÔNG TY TNHH ROSIE CENTER

Mã số thuế: 0314937347

CÔNG TY TNHH ROSIE BEAUTE

Mã số thuế: 0316607312

CÔNG TY TNHH ROSI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401939911

CÔNG TY TNHH ROSHIA

Mã số thuế: 0316306805

CÔNG TY TNHH ROSHAN KHAIL IMPORT EXPORT

Mã số thuế: 0315428279

CÔNG TY TNHH ROSEWAY

Mã số thuế: 1001144655

CÔNG TY TNHH ROSETECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106921000

CÔNG TY TNHH ROSENA

Mã số thuế: 0315898965

CÔNG TY TNHH ROSEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301032619

CÔNG TY TNHH ROSEMONT VIỆTNAM

Mã số thuế: 0315717312

CÔNG TY TNHH ROSEMARRY

Mã số thuế: 0108794005

CÔNG TY TNHH ROSELYNBOUTIQUE

Mã số thuế: 0109117006

CÔNG TY TNHH ROSELLE GLOBAL

Mã số thuế: 0107455190

CÔNG TY TNHH ROSELAND RESORT

Mã số thuế: 0313289686

CÔNG TY TNHH ROSELAND CORP HOTEL

Mã số thuế: 0314567311

CÔNG TY TNHH ROSELAND CORP HOTEL

Mã số thuế: 0313560426

CÔNG TY TNHH ROSEATE

Mã số thuế: 0402047135

CÔNG TY TNHH ROSE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107617003

CÔNG TY TNHH ROSE TRAVEL

Mã số thuế: 0316510409

CÔNG TY TNHH ROSE TRAVEL GROUP

Mã số thuế: 0315396309

CÔNG TY TNHH ROSE PHARMA

Mã số thuế: 3702430432

CÔNG TY TNHH ROSE ORCHARD VIỆT NAM

Mã số thuế: 2802421327

CÔNG TY TNHH ROSE INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0314629800

CÔNG TY TNHH ROSE GALLERY

Mã số thuế: 0315673513

CÔNG TY TNHH ROSE DIAMOND

Mã số thuế: 0316498208

CÔNG TY TNHH ROSE BEAUTY CENTER

Mã số thuế: 0315622974

CÔNG TY TNHH ROSCO

Mã số thuế: 0311374784

CÔNG TY TNHH ROSCO PHARMA USA

Mã số thuế: 0312067419

CÔNG TY TNHH ROSAT

Mã số thuế: 3502370049

CÔNG TY TNHH ROSARY HỒNG ÂN

Mã số thuế: 0312488907

CÔNG TY TNHH ROSACO - CHI NHÁNH HẬU GIANG

Mã số thuế: 1801379021-002

CÔNG TY TNHH ROSACA

Mã số thuế: 0314512270

CÔNG TY TNHH ROSABELLA QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0108659278

CÔNG TY TNHH ROSA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106737724

CÔNG TY TNHH ROSA VALLEY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107313598

CÔNG TY TNHH ROSA MAI KHÔI

Mã số thuế: 0316032110

CÔNG TY TNHH ROSA LIMA

Mã số thuế: 2901636429

CÔNG TY TNHH ROSA GARDEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 5801397437

Tìm thông tin Doanh nghiệp