Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
2Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
3Xây dựng nhà để ở4101
4Hoàn thiện công trình xây dựng4330
5Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
6Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
7Cơ sở lưu trú khác5590
8Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
9Dịch vụ ăn uống khác5629
10Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
11Cho thuê xe có động cơ7710
12Đại lý du lịch7911
13Điều hành tua du lịch7912

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV SUỐI HỒNG ĐÀ LẠT, Mã số thuế: 5801418013, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 198/7 Lương Đình Của, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Ngô Ngọc Huệ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà để ở.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV SX - TM DOLPHIN

Mã số thuế: 1501105823

CÔNG TY TNHH MTV SX - TM - XD BẨY THY

Mã số thuế: 0314507369

CÔNG TY TNHH MTV SX - TM - DV VISACOM

Mã số thuế: 1501062640

CÔNG TY TNHH MTV SX - TM - DV HUY PHONG

Mã số thuế: 1501028858

CÔNG TY TNHH MTV SX - TM - DV AN BÌNH

Mã số thuế: 0401815592

CÔNG TY TNHH MTV SX & TM THÀNH LONG

Mã số thuế: 0801217477

CÔNG TY TNHH MTV SX & TM PHƯƠNG VY

Mã số thuế: 0801275091

CÔNG TY TNHH MTV SX & TM PHONG CÁCH

Mã số thuế: 1101880708

CÔNG TY TNHH MTV SX & TM HOÀNG LONG

Mã số thuế: 2400819492

CÔNG TY TNHH MTV SWIFT ENGINEER

Mã số thuế: 4201828305

CÔNG TY TNHH MTV SWEETLAB

Mã số thuế: 0316689474

CÔNG TY TNHH MTV SVOIL

Mã số thuế: 0310906027

CÔNG TY TNHH MTV SVC HOÀNG LINH

Mã số thuế: 2400820120

CÔNG TY TNHH MTV SV TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 3702856206

CÔNG TY TNHH MTV SV MEKONG

Mã số thuế: 1501028470

CÔNG TY TNHH MTV SUỐI LÀNH

Mã số thuế: 3702750143

Tìm thông tin Doanh nghiệp