Ngành nghề kinh doanh

1Trồng cây lâu năm khác0129
2Chăn nuôi khác0149
3Hoạt động dịch vụ trồng trọt0161

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ DÂU TẰM RÔ MEN (Tên nước ngoài: HTX DT Rô MEN), Mã số thuế: 5801417901, được thành lập ngày 23/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 2, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Văn Cương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Trồng cây lâu năm khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỢP TÁC XÃ DÙNG NƯỚC XÃ EAWER

Mã số thuế: 6001569706

HỢP TÁC XÃ DÙNG NƯỚC SA LÝ

Mã số thuế: 2400802594

HỢP TÁC XÃ DÙNG NƯỚC NGỌC SƠN

Mã số thuế: 2400855701

HỢP TÁC XÃ DÙNG NƯỚC BẢO ĐÀI

Mã số thuế: 2400765776

HỢP TÁC XÃ DÊ VÀNG LỘC NINH

Mã số thuế: 3801255090

HỢP TÁC XÃ DÂU TẰM ĐỒNG KHÊ

Mã số thuế: 5200922240

HỢP TÁC XÃ DÂU TẰM ĐẠI PHÁC

Mã số thuế: 5200906418

HỢP TÁC XÃ DÂU TẰM YÊN THÁI

Mã số thuế: 5200901346

HỢP TÁC XÃ DÂU TẰM XUÂN ÁI

Mã số thuế: 5200902477

HỢP TÁC XÃ DÂU TẰM TƠ ĐẠI AN

Mã số thuế: 4001206240

HỢP TÁC XÃ DÂU TẰM TƠ MỸ SƠN

Mã số thuế: 4001189605

HỢP TÁC XÃ DÂU TẰM TƠ DUY THU

Mã số thuế: 4001179893

Tìm thông tin Doanh nghiệp