Ngành nghề kinh doanh

1Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan01

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO AN THỦY, Mã số thuế: 5801400707, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 52/2 Trương Văn Hoàn, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ THU THỦY

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp