Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
2Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp8110
3Bán buôn tổng hợp4690
4Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
5Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
6Xây dựng nhà để ở4101
7Xây dựng công trình đường sắt4211
8Xây dựng công trình điện4221
9Hoàn thiện công trình xây dựng4330
10Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
11Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
12Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
13Bán buôn thực phẩm4632
14Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
15Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
16Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
17Dịch vụ liên quan đến in1812
18Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
19Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
20Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
21Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
22Lắp đặt hệ thống điện4321
23Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
24Hoạt động tư vấn quản lý7020
25Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
26Chuẩn bị mặt bằng4312
27Xây dựng công trình đường bộ4212
28Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
29Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
30Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
31Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
32Xây dựng công trình công ích khác4229
33Xây dựng công trình thủy4291
34Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
35Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
36Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
37Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
38Cho thuê xe có động cơ7710
39Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
40Điều hành tua du lịch7912
41In ấn1811
42Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành4921
43Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
44Xây dựng nhà không để ở4102
45Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
46Quảng cáo7310
47Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác7729
48Đại lý du lịch7911
49Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG ỐC GIA (Tên nước ngoài: CTY TNHH TK XD ỐC GIA), Mã số thuế: 5801400619, được thành lập ngày 14/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 01 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ NHƯ Ý

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐẠI GIA

Mã số thuế: 0312983323

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐĂNG KHOA

Mã số thuế: 0311432965

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐINH VŨ

Mã số thuế: 0106759365

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ YÊN VŨ

Mã số thuế: 0316483956

Tìm thông tin Doanh nghiệp