Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
2Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
3Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP QUỐC TOẢN, Mã số thuế: 5801388626, được thành lập ngày 01/11/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa 601, Tờ bản đồ 34 đường Thống Nhất, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ VĂN TOẢN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn kim loại và quặng kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP TÀI HƯNG

Mã số thuế: 0314327736

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP TUẤN KIỆT

Mã số thuế: 0311459533

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP TUẤN HIỀN

Mã số thuế: 0312010821

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP TRỌNG NGHĨA

Mã số thuế: 0316453599

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP TRẦN NGỌC

Mã số thuế: 0316223210

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP TRƯỜNG LINH

Mã số thuế: 3702669608

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP TRÍ LÀI

Mã số thuế: 4500624765

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP TRÍ CÔNG

Mã số thuế: 0401990178

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP TRUNG YẾN

Mã số thuế: 0316852875

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP TRUNG TRỰC

Mã số thuế: 0310459594

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP TRUNG NAM BỘ

Mã số thuế: 0316426940

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP TRUNG HIẾU

Mã số thuế: 0313934424

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP TRUNG DŨNG

Mã số thuế: 0201785823

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP TOÀN AN PHÁT

Mã số thuế: 3702700590

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP TIẾN SANG

Mã số thuế: 0314536786

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP THỌ PHÁT

Mã số thuế: 3603722025

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP THẮNG LOAN

Mã số thuế: 0700532786

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP THƯỞNG MINH

Mã số thuế: 3702829298

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP THĂNG LONG

Mã số thuế: 0311159628

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP THÁI HÀN

Mã số thuế: 0314712350

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP THÀNH TÚ

Mã số thuế: 0402107754

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP THÀNH TÍN

Mã số thuế: 0311395992

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 0310646795

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP THÀNH LONG

Mã số thuế: 4401066693

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP THÀNH AN

Mã số thuế: 3401147407

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP THIÊN PHÚC

Mã số thuế: 0312620009

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP THANH PHÁT

Mã số thuế: 1101857392

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP THANH HẢI

Mã số thuế: 0201282393

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP SƠN YẾN

Mã số thuế: 0601211816

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP SÀI GÒN

Mã số thuế: 0315334831

Tìm thông tin Doanh nghiệp