Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200
2Dịch vụ ăn uống khác56290
3Đại lý du lịch79110
4Điều hành tua du lịch79120
5Cho thuê xe có động cơ7710
6Cơ sở lưu trú khác5590
7Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Du Lịch Kim Oanh (Tên nước ngoài: Kim Oanh Tourism Company Limited), Mã số thuế: 5801381155, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 24 Khu Hòa Bình, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hứa Thị Kim Oanh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NGỌC TÂN

Mã số thuế: 0314933134

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NGỌC DƯƠNG

Mã số thuế: 0109515568

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NGÔI SAO SÁNG

Mã số thuế: 0316725965

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NEW SKYWAY

Mã số thuế: 0108866228

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NEW EYES

Mã số thuế: 4001127091

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NAM ĐĂNG

Mã số thuế: 0202085461

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NAM TIẾN ML

Mã số thuế: 0108963895

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MỘC LINH

Mã số thuế: 0108124787

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MÂY TRẮNG

Mã số thuế: 0108162246

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MINH SANG

Mã số thuế: 4101510886

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MINH HÂN

Mã số thuế: 0108186938

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MINH ANH

Mã số thuế: 1001202748

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MINH AN

Mã số thuế: 4001145566

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MAYTRAVEL

Mã số thuế: 0401879902

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH SƠN

Mã số thuế: 1001133861

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LẠC VIỆT

Mã số thuế: 0314870685

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LƯƠNG GIA

Mã số thuế: 0106758812

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LÊ THU

Mã số thuế: 0108371105

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LÀN GIÓ MỚI

Mã số thuế: 0314864321

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LISA HOMESTAY

Mã số thuế: 4001142565

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LINH DAO

Mã số thuế: 0314963650

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LIMOUSINE SANG

Mã số thuế: 0316715389

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LIBERTAS

Mã số thuế: 5702007005

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LABY VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301179241

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LA PINTA

Mã số thuế: 0108082248

CÔNG TY TNHH DU LỊCH KING TRIP

Mã số thuế: 0109289206

Tìm thông tin Doanh nghiệp