Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hành khách đường bộ khác4932
2Đại lý du lịch79110
3Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
4Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
5Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Xd Tm & Dv Tran - Thị (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Xd Tm & Dv Tran - Thị), Mã số thuế: 5801381148, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 24C, đường 3 tháng 4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Thị Kim Anh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XD TT THUYẾT

Mã số thuế: 0316684934

CÔNG TY TNHH XD TRÍ TÀI

Mã số thuế: 0316653693

CÔNG TY TNHH XD TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 6300345197

CÔNG TY TNHH XD TRUNG HẢI

Mã số thuế: 2400767759

CÔNG TY TNHH XD TM ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 4201921632

CÔNG TY TNHH XD TM ĐẠI CÁT

Mã số thuế: 4201921713

CÔNG TY TNHH XD TM XNK SỐ 10

Mã số thuế: 6200115295

CÔNG TY TNHH XD TM XNK BẢO CHÂU

Mã số thuế: 0316366963

CÔNG TY TNHH XD TM TÂN THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 4201771440

CÔNG TY TNHH XD TM TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 2200754791

CÔNG TY TNHH XD TM THÀNH THU

Mã số thuế: 1001130726

CÔNG TY TNHH XD TM THIÊN TÂN

Mã số thuế: 0316602191

CÔNG TY TNHH XD TM QUỐC BẢO

Mã số thuế: 0315180388

CÔNG TY TNHH XD TM PHƯỚC ĐÔNG

Mã số thuế: 1201644782

CÔNG TY TNHH XD TM NỘI THẤT ROMA

Mã số thuế: 0109738846

CÔNG TY TNHH XD TM NGUYỄN NHI

Mã số thuế: 2200787927

CÔNG TY TNHH XD TM NGUYỄN LỘC

Mã số thuế: 0315887177

CÔNG TY TNHH XD TM MAI ANH

Mã số thuế: 0801246132

CÔNG TY TNHH XD TM LÂM KỲ

Mã số thuế: 2200791031

CÔNG TY TNHH XD TM KIM THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 5801372030

CÔNG TY TNHH XD TM HỒNG PHÚC

Mã số thuế: 0314929970

CÔNG TY TNHH XD TM HÂN PHÁT

Mã số thuế: 1201576532

CÔNG TY TNHH XD TM HÀ LỘC

Mã số thuế: 2802943443

CÔNG TY TNHH XD TM DV VẠN GIA AN

Mã số thuế: 3603548754

CÔNG TY TNHH XD TM DV TRÍ TÂM

Mã số thuế: 5801451532

CÔNG TY TNHH XD TM DV TRUNG PHÚC

Mã số thuế: 3702894265

CÔNG TY TNHH XD TM DV THÀNH AN

Mã số thuế: 2802536254

CÔNG TY TNHH XD TM DV QUANG HUY GROUP

Mã số thuế: 1101930613

CÔNG TY TNHH XD TM DV LÂM THIÊN LAM

Mã số thuế: 0316890581

CÔNG TY TNHH XD TM DV HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 0316734215

CÔNG TY TNHH XD TM DV HOÀNG TRUNG

Mã số thuế: 5801465334

CÔNG TY TNHH XD TM DV HOÀNG KIM PHÁT

Mã số thuế: 1101880320

CÔNG TY TNHH XD TM DV HOÀNG GIA

Mã số thuế: 2200787483

CÔNG TY TNHH XD TM DV CT GROUP

Mã số thuế: 0316723319

CÔNG TY TNHH XD TM DV BÌNH AN

Mã số thuế: 0315472510

CÔNG TY TNHH XD TM DUY TIẾN

Mã số thuế: 4800922508

CÔNG TY TNHH XD TM CHÍ THÀNH

Mã số thuế: 0316759611

CÔNG TY TNHH XD TM - DV TUẤN PHÁT

Mã số thuế: 6001705733

CÔNG TY TNHH XD TM & DV VIỆT HOÀNG

Mã số thuế: 2700867056

Tìm thông tin Doanh nghiệp