Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ uống4633
2Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tm - Dv Thái Hoàng Long (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Tm - Dv Thái Hoàng Long), Mã số thuế: 5801371580, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Đà Thọ, Xã Đà Loan, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đỗ Thị Trúc Linh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ uống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TM - SX ĐỨC MINH

Mã số thuế: 0109728460

CÔNG TY TNHH TM - SX VT A NAM

Mã số thuế: 0316656140

CÔNG TY TNHH TM - SX THÁI HOÀNG

Mã số thuế: 4201809013

CÔNG TY TNHH TM - SX LEOKI

Mã số thuế: 1101984432

CÔNG TY TNHH TM - SX FO.R NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500624959

CÔNG TY TNHH TM - SX CƯỜNG CUCHI

Mã số thuế: 0315010065

CÔNG TY TNHH TM - SX - XNK TÚ HUY

Mã số thuế: 0314926539

CÔNG TY TNHH TM - SX - XNK THIÊN ÂN

Mã số thuế: 0316863242

CÔNG TY TNHH TM - SX & DV ĐỨC HÒA

Mã số thuế: 4201806220

CÔNG TY TNHH TM - KT H&C

Mã số thuế: 0315022550

CÔNG TY TNHH TM - DỊCH VỤ AN PHÁT

Mã số thuế: 0109725653

CÔNG TY TNHH TM - DV ĐỒNG TÂM QUÁN

Mã số thuế: 4500635319

CÔNG TY TNHH TM - DV ĐẠI DƯƠNG 36

Mã số thuế: 2802585420

CÔNG TY TNHH TM - DV ĐOÀN GIA KIỀU

Mã số thuế: 3702909289

CÔNG TY TNHH TM - DV XNK THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0315835267

CÔNG TY TNHH TM - DV XE TÁM THÁI

Mã số thuế: 5801416312

CÔNG TY TNHH TM - DV VẠN ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 5801365354

CÔNG TY TNHH TM - DV VẠN LỘC PHÁT

Mã số thuế: 2802943267

CÔNG TY TNHH TM - DV VŨ TRÂN

Mã số thuế: 4001227120

CÔNG TY TNHH TM - DV VŨ KHẢI

Mã số thuế: 3702977338

CÔNG TY TNHH TM - DV VY VY

Mã số thuế: 4201785394

CÔNG TY TNHH TM - DV VNTKL

Mã số thuế: 0316012837

CÔNG TY TNHH TM - DV TÚ PHÁT

Mã số thuế: 3702968340

CÔNG TY TNHH TM - DV TÂY ĐÔ

Mã số thuế: 6300345221

CÔNG TY TNHH TM - DV TÂN THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 4201932377

CÔNG TY TNHH TM - DV TÂM ANH PHÁT

Mã số thuế: 3702994936

CÔNG TY TNHH TM - DV TUYỀN AN

Mã số thuế: 4201821363

CÔNG TY TNHH TM - DV TRUNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 4001144749

CÔNG TY TNHH TM - DV TRANH VIỆT

Mã số thuế: 0314909318

CÔNG TY TNHH TM - DV TOÀN CẦU PHÁT

Mã số thuế: 4001155211

CÔNG TY TNHH TM - DV THẮNG LỢI TECH

Mã số thuế: 3702955630

CÔNG TY TNHH TM - DV THÚY NGA

Mã số thuế: 4001153870

Tìm thông tin Doanh nghiệp