Ngành nghề kinh doanh

1Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh11010
2Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
3Sản xuất rượu vang11020
4Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
5Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781
6Điều hành tua du lịch79120
7Bán buôn đồ uống4633
8Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu10790
9Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
10Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
11Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng1104

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Sản Xuất Thức Uống Đà Lạt (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Sản Xuất Thức Uống Đà Lạt), Mã số thuế: 5801367136, được thành lập ngày 22/01/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 3 đường 3 tháng 4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Trọng Hưng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TÍN LỢI

Mã số thuế: 0314996906

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRẦN ĐOÀN

Mã số thuế: 0315017536

Tìm thông tin Doanh nghiệp