Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất đồ gỗ xây dựng16220
2Xây dựng nhà các loại41000
3Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
4Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
5Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
6Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI ĐÀ LẠT (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI ĐÀ LẠT), Mã số thuế: 5801341145, được thành lập ngày 24/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 62 đường Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ MAI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất đồ gỗ xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH KHANG 68

Mã số thuế: 2500647536

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH INVESTMENT

Mã số thuế: 0314496082

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH IBA

Mã số thuế: 0107573606

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH HẢI

Mã số thuế: 2801542551

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH HẠNH

Mã số thuế: 0106138618

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH HẠ LONG

Mã số thuế: 5701661367

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH HƯNG

Mã số thuế: 5801178650

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900883608

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH HÒA

Mã số thuế: 0311380467

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400524712

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3002120724

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH HÀ NỘI

Mã số thuế: 0105415548

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH HÀ NAM

Mã số thuế: 0700855025

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH HOME DECOR

Mã số thuế: 0310363324

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH HIỆP

Mã số thuế: 2801946233

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH HIẾU

Mã số thuế: 0401344840

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH GROUP

Mã số thuế: 0402058338

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH GLOBAL

Mã số thuế: 0314476054

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH GIA

Mã số thuế: 0401424503

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH GIAO

Mã số thuế: 0313689490

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH GET

Mã số thuế: 0313247206

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH FOOD

Mã số thuế: 1201624994

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH FIBER

Mã số thuế: 0900891461

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH EXPORT IMPORT

Mã số thuế: 0312540917

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH DTL

Mã số thuế: 2700881068

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH CƯỜNG

Mã số thuế: 0104808592

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH CƯỜNG

Mã số thuế: 0104103178

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH CHÍNH Đ.H

Mã số thuế: 2802501533

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH CHU LAI

Mã số thuế: 4001022035

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH CHIẾN

Mã số thuế: 0310441004

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH BẮC NINH

Mã số thuế: 2300981364

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH BẢO NGỌC

Mã số thuế: 0313477432

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH BẠCH ĐẰNG

Mã số thuế: 3502337965

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 4101390025

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH BEAUTY

Mã số thuế: 0314358043

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH BC

Mã số thuế: 0312947149

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH BAN MÊ

Mã số thuế: 6001662913

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH AN GIA

Mã số thuế: 0314103567

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH 79 HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109682022

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH 76

Mã số thuế: 5702072893

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH 68

Mã số thuế: 5701667760

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH 66

Mã số thuế: 5701807880

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH . BP

Mã số thuế: 3800736179

CÔNG TY TNHH HOÀNG MI PHÚC

Mã số thuế: 3603650317

CÔNG TY TNHH HOÀNG MI MI

Mã số thuế: 0313015614

CÔNG TY TNHH HOÀNG MEKONG

Mã số thuế: 1501013266

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAY

Mã số thuế: 2902064598

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAX

Mã số thuế: 0315810738

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI

Mã số thuế: 3701824402

Tìm thông tin Doanh nghiệp