Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

UBND PHƯỜNG 8, Mã số thuế: 5800179429-001, được thành lập ngày 14/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 106 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Võ Kim Hoàng

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

UBND PHƯỜNG HÀNG BẠC

Mã số thuế: 0108566400

UBND PHƯỜNG HÀNG BẠC

Mã số thuế: 0104008525-001

UBND PHƯỜNG HÀNG BÔNG

Mã số thuế: 0108568704

UBND PHƯỜNG HÀNG BÔNG

Mã số thuế: 0104008772-003

UBND PHƯỜNG HÀNG BÀI

Mã số thuế: 0108568750

UBND PHƯỜNG HÀNG BÀI

Mã số thuế: 0104008638-004

UBND PHƯỜNG HÀNG BUỒM

Mã số thuế: 0108566295

UBND PHƯỜNG HÀNG BUỒM

Mã số thuế: 0104008885-006

UBND PHƯỜNG HIỆP PHÚ - QUẬN 9

Mã số thuế: 0301464598-001

UBND PHƯỜNG GIA HỘI

Mã số thuế: 3301699274

UBND PHƯỜNG DỊCH VỌNG

Mã số thuế: 0108671405

UBND PHƯỜNG CỬA ĐÔNG

Mã số thuế: 0108568655

UBND PHƯỜNG CỬA NAM

Mã số thuế: 0108568616

UBND PHƯỜNG CẦU DỀN

Mã số thuế: 0108589366

UBND PHƯỜNG CẦU DỀN

Mã số thuế: 0102712736-005

UBND PHƯỜNG CÁT LINH

Mã số thuế: 0103845425-001

UBND PHƯỜNG CÁI KHẾ

Mã số thuế: 1800271924-003

UBND PHƯỜNG CÁI KHẾ

Mã số thuế: 1800271924-002

UBND PHƯỜNG CÁI KHẾ

Mã số thuế: 1800271924-001

UBND PHƯỜNG CHƯƠNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0108568648

UBND PHƯỜNG CHƯƠNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0104008204-007

UBND PHƯỜNG CHÂU VĂN LIÊM

Mã số thuế: 1801105623

UBND PHƯỜNG BẮC HỒNG

Mã số thuế: 3001331056

UBND PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG

Mã số thuế: 0108589415

UBND PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG

Mã số thuế: 0102713063-001

UBND PHƯỜNG BẠCH MAI

Mã số thuế: 0108589447

UBND PHƯỜNG BẠCH MAI

Mã số thuế: 0102712849-003

UBND PHƯỜNG BÙI THỊ XUÂN

Mã số thuế: 0108589373

UBND PHƯỜNG BÙI THỊ XUÂN

Mã số thuế: 0102713095-004

UBND PHƯỜNG BÁCH KHOA

Mã số thuế: 0108589486

UBND PHƯỜNG BÁCH KHOA

Mã số thuế: 0102713024-002

UBND PHƯỜNG BA LÁNG

Mã số thuế: 1801147895

UBND PHƯỜNG AN PHÚ

Mã số thuế: 1800271868-003

UBND PHƯỜNG AN PHÚ

Mã số thuế: 1800271868-002

UBND PHƯỜNG AN PHÚ

Mã số thuế: 1800271868-001

UBND PHƯỜNG AN NGHIỆP

Mã số thuế: 1800271875-003

UBND PHƯỜNG AN NGHIỆP

Mã số thuế: 1800271875-002

UBND PHƯỜNG AN NGHIỆP

Mã số thuế: 1800271875-001

UBND PHƯỜNG AN LẠC

Mã số thuế: 1800272727-002

UBND PHƯỜNG AN LẠC

Mã số thuế: 1800272727-001

UBND PHƯỜNG AN HỘI

Mã số thuế: 1800272741-002

UBND PHƯỜNG AN HỘI

Mã số thuế: 1800272741-001

UBND PHƯỜNG AN HỘI

Mã số thuế: 1301089606

UBND PHƯỜNG AN HÒA (UNT)

Mã số thuế: 1401873998

UBND PHƯỜNG AN HOÀ

Mã số thuế: 1800272043-002

UBND PHƯỜNG AN HOÀ

Mã số thuế: 1800272043-001

UBND PHƯỜNG AN CƯ

Mã số thuế: 1800272734-002

UBND PHƯỜNG AN CƯ

Mã số thuế: 1800272734-001

UBND PHƯỜNG 9 QUẬN GÒ VẤP (PNN)

Mã số thuế: 0304776193-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp