Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG TÀU BIỂN 366, Mã số thuế: 5702096799, được thành lập ngày 17/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 33, tổ 2, Khu 6, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thanh Lân

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VIỆT PHÁT

Mã số thuế: 2400811415

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0310229181

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VIỄN ĐÔNG

Mã số thuế: 0312916655

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG TỔNG HỢP

Mã số thuế: 0315864726

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG TÀU BIỂN DGS

Mã số thuế: 0201749039

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG TÀU BIỂN DBL

Mã số thuế: 0201149391

Tìm thông tin Doanh nghiệp