Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao2394
2Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét2392
3Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao2395
4Xây dựng nhà để ở4101
5Xây dựng nhà không để ở4102
6Xây dựng công trình đường bộ4212
7Xây dựng công trình công ích khác4229
8Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
9Phá dỡ4311
10Chuẩn bị mặt bằng4312
11Hoàn thiện công trình xây dựng4330
12Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
13Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
14Lắp đặt hệ thống điện4321
15Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
16Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
18Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
19Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
20Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
21Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
22Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
23Hoạt động tư vấn quản lý7020
24Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
25Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
26Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA THỊNH 568, Mã số thuế: 5702083831, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 27, tờ bản đồ số 118, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Ngọc Thương, Số điện thoại: 0907182568, Địa chỉ: Thửa đất số 27, tờ bản đồ số 118, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN GIANG NAM LOGISTICS

Mã số thuế: 0312996509

CÔNG TY CỔ PHẦN GIANG MINH

Mã số thuế: 5200561202

CÔNG TY CỔ PHẦN GIANG MINH HOÀNG

Mã số thuế: 0401410839

CÔNG TY CỔ PHẦN GIANG HẢI AN

Mã số thuế: 0106354489

CÔNG TY CỔ PHẦN GIANG BẮC

Mã số thuế: 0104536155

CÔNG TY CỔ PHẦN GIANG ANH

Mã số thuế: 0900549811

CÔNG TY CỔ PHẦN GIANG AN DRAGON

Mã số thuế: 2901804560

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAI ĐIỆU VIỆT

Mã số thuế: 0105999741

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA ĐỊA

Mã số thuế: 0106007044

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 6100661526

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA ĐÌNH

Mã số thuế: 5701390484

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA ĐÌNH VUI

Mã số thuế: 0900847945

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA ĐÌNH MỚI

Mã số thuế: 0107837390

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA ĐÌNH MIMI

Mã số thuế: 0107849572

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA ĐÌNH KHỎE

Mã số thuế: 0107765530

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA ĐÌNH JOE

Mã số thuế: 0103041407

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA ĐÌNH HANA

Mã số thuế: 0108028106

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA ĐÌNH HAHPY

Mã số thuế: 0311093007

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA ĐÌNH 3D

Mã số thuế: 2902010264

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA ÁNH

Mã số thuế: 0401726342

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA VỊ THU

Mã số thuế: 0108613636

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA VỊ QASTAR

Mã số thuế: 5200880505

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA VỊ MAI

Mã số thuế: 0105984946

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA VỊ HP

Mã số thuế: 0106109751

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA VỊ FFS

Mã số thuế: 0316657440

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA VƯƠNG

Mã số thuế: 0103002537

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA VŨ

Mã số thuế: 2600695043

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA TÌNH

Mã số thuế: 5701430641

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA TÂN SƠN LA

Mã số thuế: 5500531720

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA TÀI PHÁT

Mã số thuế: 0105541704

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA TRẦN 386

Mã số thuế: 2802494195

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA TRƯỜNG STAR

Mã số thuế: 4001222764

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA TRUNG HƯNG

Mã số thuế: 0106790936

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA TIẾN

Mã số thuế: 3501588035

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA TIẾN THỊNH

Mã số thuế: 0401947101

Tìm thông tin Doanh nghiệp