Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
2Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
5Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
7Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
8Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
9Bán buôn dầu thô46612
10Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
11Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
12Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
13Bán buôn quặng kim loại46621
14Bán buôn sắt, thép46622
15Bán buôn kim loại khác46623
16Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
17Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
18Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
19Bán buôn xi măng46632
20Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
21Bán buôn kính xây dựng46634
22Bán buôn sơn, vécni46635
23Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
24Bán buôn đồ ngũ kim46637
25Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
26Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
27Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
28Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
29Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
30Bán buôn cao su46694
31Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
32Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
33Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
34Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
35Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
36Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
37Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
38Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt52211
39Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ52219
40Bốc xếp hàng hóa5224
41Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
42Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
43Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
44Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
45Vận tải hành khách bằng taxi49312
46Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
47Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
48Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
49Vận tải đường ống49400
50Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
51Vận tải hàng hóa ven biển50121
52Vận tải hàng hóa viễn dương50122
53Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
54Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
55Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
56Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
57Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
58Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
59Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
60Bán buôn tổng hợp46900
61Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
62Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
63Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
64Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
65Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
66Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
67Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
68Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
69Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
70Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
71Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
72Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
73Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
74Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
75Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
76Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
77Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
78Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
79Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
80Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
81Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
82Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
83Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
84Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
85Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
86Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
87Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
88Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
89Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
90Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
91Khai thác, xử lý và cung cấp nước36000
92Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
93Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
94Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
95Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
96Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện16292
97Sản xuất bột giấy, giấy và bìa17010
98Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá3530
99Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí35301
100Sản xuất nước đá35302
101Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
102Bán buôn thực phẩm4632
103Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
104Bán buôn thủy sản46322
105Bán buôn rau, quả46323
106Hoàn thiện công trình xây dựng43300
107Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
108Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
109Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
110Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
111Bán buôn cà phê46324
112Bán buôn chè46325
113Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
114Bán buôn thực phẩm khác46329
115Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
116Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
117Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ16291
118Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
119Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
120Hoạt động nhiếp ảnh74200
121Cho thuê xe có động cơ7710
122Cho thuê ôtô77101
123Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
124Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
125Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
126Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
127Quảng cáo73100
128Chuyển phát53200
129Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
130Hoạt động kiến trúc71101
131Hoạt động đo đạc bản đồ71102
132Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
133Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
134Dịch vụ đại lý tàu biển52291
135Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
136Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
137Bưu chính53100
138Cho thuê xe có động cơ khác77109
139Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
140Cho thuê băng, đĩa video77220
141Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Mep Bảo Hân (Tên nước ngoài: Mep Bao Han Company Limited), Mã số thuế: 5702068992, được thành lập ngày 15/12/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 5, khu Cao Sơn 3, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Dung

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lắp đặt hệ thống điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MHA PARTNER

Mã số thuế: 4201804985

CÔNG TY TNHH MH TÂN CHÂU

Mã số thuế: 3901300540

CÔNG TY TNHH MH THE WOOD

Mã số thuế: 3702978620

CÔNG TY TNHH MH POWER VN

Mã số thuế: 0314876736

CÔNG TY TNHH MH MEDIA

Mã số thuế: 0315337938

CÔNG TY TNHH MH CREATIVE

Mã số thuế: 0315963798

CÔNG TY TNHH MH BROTHERS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801326388

CÔNG TY TNHH MGR VINA

Mã số thuế: 0314834944

CÔNG TY TNHH MGO

Mã số thuế: 0316778597

CÔNG TY TNHH MGM GAME CENTER BẮC NINH

Mã số thuế: 2301019713

CÔNG TY TNHH MG VINA

Mã số thuế: 0201913419

CÔNG TY TNHH MG LAND

Mã số thuế: 4201804199

CÔNG TY TNHH MFS (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0108155665

CÔNG TY TNHH MFM GROUP

Mã số thuế: 0109662516

CÔNG TY TNHH MFA ENTERTAINTMENT

Mã số thuế: 0316616483

CÔNG TY TNHH MF AN LẠC PHÚ

Mã số thuế: 0315464735

CÔNG TY TNHH MEZAY

Mã số thuế: 0316552494

CÔNG TY TNHH MEWE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108237068

CÔNG TY TNHH MEWAY

Mã số thuế: 0109543357

CÔNG TY TNHH MEVLI NATURALS

Mã số thuế: 0315341035

CÔNG TY TNHH MEVIUS FARM THẠNH PHÚ

Mã số thuế: 3901315924

CÔNG TY TNHH MEVIUS FARM SUỐI DÂY

Mã số thuế: 3901316068

CÔNG TY TNHH METZELER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108165494

CÔNG TY TNHH METTA EYE CARE

Mã số thuế: 0316896008

CÔNG TY TNHH METRO MART

Mã số thuế: 0314786698

CÔNG TY TNHH METRO CREATIVE ASIA

Mã số thuế: 0316605629

CÔNG TY TNHH METOSA

Mã số thuế: 0108131664

CÔNG TY TNHH METIKA

Mã số thuế: 0315502557

CÔNG TY TNHH METERIO

Mã số thuế: 0109582109

CÔNG TY TNHH METAR CHÂU Á

Mã số thuế: 0108164998

CÔNG TY TNHH METAL STUDIO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108503369

CÔNG TY TNHH METAL ONE (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0310868798

CÔNG TY TNHH METACO TRƯỜNG VĂN

Mã số thuế: 0105296604

CÔNG TY TNHH META PRO

Mã số thuế: 0201985389

CÔNG TY TNHH MESTO DL

Mã số thuế: 4201906578

CÔNG TY TNHH MESHIYA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109509412

CÔNG TY TNHH MESA MTEL

Mã số thuế: 0314891075

CÔNG TY TNHH MES VẠN PHÚC AN

Mã số thuế: 0316374298

CÔNG TY TNHH MES ACADEMY

Mã số thuế: 5801370805

CÔNG TY TNHH MERRYLIFE BIOTECH

Mã số thuế: 0315174472

CÔNG TY TNHH MERRY VINA

Mã số thuế: 0314893393

CÔNG TY TNHH MERRY KING INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0315965717

CÔNG TY TNHH MERRY HOME (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0315418369

CÔNG TY TNHH MERRY FOR J

Mã số thuế: 0109268460

CÔNG TY TNHH MERITRONICS

Mã số thuế: 0315847135

CÔNG TY TNHH MERCURY FUND

Mã số thuế: 0314876937

CÔNG TY TNHH MERCURI

Mã số thuế: 0316568543

CÔNG TY TNHH MERCI ĐỨC

Mã số thuế: 0108153971

CÔNG TY TNHH MERAKI INGUZ

Mã số thuế: 0315830942

Tìm thông tin Doanh nghiệp