Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG BẮC, Mã số thuế: 5702067484, được thành lập ngày 01/12/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ô số 5 lô 13 KDC DL Đông Hùng Thắng, tổ 9, khu 9B, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Phương Bắc

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0108696199

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0107680622

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0105828376

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0105521225

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0105404271

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0105284510

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAM

Mã số thuế: 4500562702

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KIỀU

Mã số thuế: 0316851800

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KHÁNH

Mã số thuế: 0106185618

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KHANH

Mã số thuế: 0303518062

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẰNG

Mã số thuế: 1201647705

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẢI

Mã số thuế: 0313232496

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẠNH

Mã số thuế: 1601880463

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ

Mã số thuế: 5701611221

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ

Mã số thuế: 4500123670

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ

Mã số thuế: 0313607184

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ

Mã số thuế: 0101384151

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HUYỀN

Mã số thuế: 6100143450-112

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HUYỀN

Mã số thuế: 0316442727

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOÀI

Mã số thuế: 0301721654

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA

Mã số thuế: 3602759505

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA

Mã số thuế: 3600943202-001

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA

Mã số thuế: 0101503835

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIẾU

Mã số thuế: 0402067124

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG GIANG

Mã số thuế: 0109627060

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUYÊN

Mã số thuế: 0316301645

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 8456690072

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 8155406649

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 5000885496

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 3603804870

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 3603199373

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 1401821679

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 0401779513

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 0316656895

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 0316639995

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 0316439548

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 0312737039

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 0310592589

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 0310393375

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 0301944650

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 0301944650-001

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 0105789712

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 0105039607

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DIỄM

Mã số thuế: 3603773358

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DIỄM

Mã số thuế: 0105529993

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI

Mã số thuế: 3900249595

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI

Mã số thuế: 0103106230

Tìm thông tin Doanh nghiệp