Ngành nghề kinh doanh

1Trồng cây ăn quả0121
2Chăn nuôi ngựa, lừa, la0142
3Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác0112
4Trồng cây hàng năm khác0119
5Trồng cây lâu năm khác0129
6Chăn nuôi lợn0145
7Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
8Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
9Trồng cây chè0127
10Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm0131
11Chăn nuôi trâu, bò0141
12Khai thác thuỷ sản nội địa0312
13Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản1080
14Trồng lúa0111
15Chăn nuôi khác0149
16Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp0150
17Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ2012
18Chăn nuôi dê, cừu0144
19Chăn nuôi gia cầm0146

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUY KHÁNH (Tên nước ngoài: HTXNN DUY KHANH), Mã số thuế: 5702028661, được thành lập ngày 03/01/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Đìa Mối, Xã An Sinh, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Bùi Văn Cần

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Trồng cây ăn quả.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DÂN PHÁT

Mã số thuế: 2001338733

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DÂN CHỦ

Mã số thuế: 5400466468

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUYÊN HÀ

Mã số thuế: 0700842185

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUY TÂM

Mã số thuế: 5901119049

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUY THU

Mã số thuế: 4001124407

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUY PHÚ

Mã số thuế: 4001162748

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUY LỢI

Mã số thuế: 5500536126

Tìm thông tin Doanh nghiệp