Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động phát thanh601

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CƠ QUAN THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NINH, Mã số thuế: 5702027227, được thành lập ngày 24/12/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại số 429 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Vũ Văn Đức

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động phát thanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CƠ SXKD NGỌC NGUYÊN

Mã số thuế: 6200093034

CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Mã số thuế: 6200069151

Tìm thông tin Doanh nghiệp