Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
2Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
3Bán buôn tổng hợp4690
4Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4753
5Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
6Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4761
7Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
8Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
9Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp8110
10Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211
11Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
12Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
13Giáo dục thể thao và giải trí8551
14Giáo dục văn hoá nghệ thuật8552
15Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
16Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGHỆ THUẬT ANH MINH (Tên nước ngoài: ANH MINH ART TRAINING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 5702018631, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Ô 15 liền kề 7, khu dân cư Đồi ngân hàng, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà DƯƠNG THỊ NĂM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục văn hoá nghệ thuật.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp