Ngành nghề kinh doanh

1Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
2Sửa chữa thiết bị khác3319
3Hoàn thiện công trình xây dựng4330
4Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
5Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
7Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
8Bốc xếp hàng hóa5224
9Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỲNH TRANG, Mã số thuế: 5702018511, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 7, Tổ 6, Khu Long Thạch B, Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Trọng Thắng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sửa chữa máy móc, thiết bị.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SAO KIM

Mã số thuế: 1001207471

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SAO KHUÊ

Mã số thuế: 0107630484

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SAO HÀ THÀNH

Mã số thuế: 0106334813

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SANG CHUNG

Mã số thuế: 0310926376

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SAN HÔ

Mã số thuế: 0313370961

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SAMURAI

Mã số thuế: 0313377371

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SAKURA HOTEL

Mã số thuế: 0108922828

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SAKURA HOTEL

Mã số thuế: 0106062359

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SAKA

Mã số thuế: 0312699760

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SAIGON

Mã số thuế: 0312397544

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SAIGON WORKS

Mã số thuế: 0311919413

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SAIGON STAR

Mã số thuế: 0315054697

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ S60 VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314461153

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ S.M.I

Mã số thuế: 0315306224

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ S & X

Mã số thuế: 3502277240

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ RỪNG XANH

Mã số thuế: 3702591863

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ RỒNG PHÁT

Mã số thuế: 3101022855

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ RẠNG

Mã số thuế: 3401043165

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ RUI TONG

Mã số thuế: 0314777767

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ROYALTEA

Mã số thuế: 0314208030

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ROSIE VUONG

Mã số thuế: 0316574603

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ROSE

Mã số thuế: 0312493745

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ RI

Mã số thuế: 0311301867

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ RIO

Mã số thuế: 3101017090

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ RENDEZVOUS

Mã số thuế: 0316297540

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ RENA

Mã số thuế: 0314136668

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ RELAX SMART

Mã số thuế: 0315564271

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ REDHOME

Mã số thuế: 0316529329

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ REACT

Mã số thuế: 0315506939

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ RASMEYSAMAKY

Mã số thuế: 0310278478

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỲNH ÁNH

Mã số thuế: 2100475709

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỲNH VŨ

Mã số thuế: 2802443497

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỲNH VY

Mã số thuế: 0106204807

Tìm thông tin Doanh nghiệp