Ngành nghề kinh doanh

1Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp01500
2Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
3Hoạt động dịch vụ trồng trọt01610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH, DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP PHÚ TỚI, Mã số thuế: 5702002198, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Tây Sơn, Xã Bình Khê, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN TỚI, Số điện thoại: 0813247058, Địa chỉ: Thôn Tây Sơn, Xã Bình Khê, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NEM CHUA

Mã số thuế: 2400768350

Tìm thông tin Doanh nghiệp