Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
2Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa17021
3Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn17022
4Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu17090
5In ấn18110
6Dịch vụ liên quan đến in18120
7Sao chép bản ghi các loại18200
8Sản xuất than cốc19100
9Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế19200
10Sản xuất hoá chất cơ bản20110
11Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ20120
12Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít2022
13Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít20221
14Sản xuất mực in20222
15Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh2023
16Sản xuất mỹ phẩm20231
17Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh20232
18Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu20290
19Sản xuất sợi nhân tạo20300
20Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
21Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
22Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
23Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
24Hoàn thiện công trình xây dựng43300
25Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
26Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
27Bán buôn vải46411
28Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
29Bán buôn hàng may mặc46413
30Bán buôn giày dép46414
31Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
32Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
33Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
34Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
35Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
36Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
37Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
38Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
39Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
40Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
41Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
42Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
43Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
44Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
45Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
46Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
47Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
48Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
49Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
50Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
51Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
52Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
53Bán buôn xi măng46632
54Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
55Bán buôn kính xây dựng46634
56Bán buôn sơn, vécni46635
57Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
58Bán buôn đồ ngũ kim46637
59Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
60Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
61Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
62Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
63Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
64Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
65Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
66Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
67Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
68Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
69Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
70Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
71Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
72Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
73Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
74Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
75Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
76Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
77Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
78Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
79Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
80Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
81Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
82Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
83Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
84Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
85Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
86Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
87Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
88Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
89Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
90Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
91Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
92Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
93Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
94Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
95Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781
96Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ47811
97Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ47812
98Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ47813
99Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ47814
100Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ4782
101Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ47821
102Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ47822
103Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ47823
104Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789
105Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ47891
106Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ47892
107Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ47893
108Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ47899
109Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet47910
110Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu47990
111Vận tải hành khách đường sắt49110
112Vận tải hàng hóa đường sắt49120
113Vận tải bằng xe buýt49200
114Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
115Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
116Vận tải hành khách bằng taxi49312
117Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
118Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
119Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
120Hoạt động kiến trúc71101
121Hoạt động đo đạc bản đồ71102
122Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
123Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
124Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
125Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
126Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
127Quảng cáo73100
128Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
129Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
130Hoạt động nhiếp ảnh74200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Bảo Hộ Lao Động & Dvtm Hạ Long (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Bảo Hộ Lao Động & Dvtm Hạ Long), Mã số thuế: 5701946563, được thành lập ngày 25/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 38, ngõ 10 tổ 14A, khu 2A, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đàm Thị Tuyến

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH BẢO NAM 68

Mã số thuế: 2700926343

CÔNG TY TNHH BẢO MINH ĐĂNG

Mã số thuế: 0314852608

CÔNG TY TNHH BẢO MINH VIÊN

Mã số thuế: 0108396491

CÔNG TY TNHH BẢO MINH STAR

Mã số thuế: 2902091954

CÔNG TY TNHH BẢO MINH RADIANT HOTEL

Mã số thuế: 5702025170

CÔNG TY TNHH BẢO MINH PHÁT

Mã số thuế: 3101042555

CÔNG TY TNHH BẢO MINH PHÁT LOGISTICS

Mã số thuế: 0316730323

CÔNG TY TNHH BẢO MINH LỘC

Mã số thuế: 6001693478

CÔNG TY TNHH BẢO MINH KHÔI

Mã số thuế: 0401920276

CÔNG TY TNHH BẢO MINH HD

Mã số thuế: 0801348381

CÔNG TY TNHH BẢO MINH CHÂU

Mã số thuế: 0314928906

CÔNG TY TNHH BẢO MINH 36

Mã số thuế: 2802535733

CÔNG TY TNHH BẢO MAI INVEST

Mã số thuế: 0108527680

CÔNG TY TNHH BẢO LÃNH THẺ XANH

Mã số thuế: 0314855461

CÔNG TY TNHH BẢO LÂM ĐƯỜNG

Mã số thuế: 2301167373

CÔNG TY TNHH BẢO LÂM VLX

Mã số thuế: 5702069019

CÔNG TY TNHH BẢO LÂM TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500633602

CÔNG TY TNHH BẢO LONG SWIM

Mã số thuế: 4001231014

CÔNG TY TNHH BẢO LONG PA

Mã số thuế: 6001724870

CÔNG TY TNHH BẢO LONG HUY

Mã số thuế: 3603576293

CÔNG TY TNHH BẢO LONG CITYLAND

Mã số thuế: 0314986802

CÔNG TY TNHH BẢO LIÊN ĐĂNG

Mã số thuế: 2802949124

CÔNG TY TNHH BẢO LINH QUÂN

Mã số thuế: 0401896947

CÔNG TY TNHH BẢO LINH BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700285220

CÔNG TY TNHH BẢO LAM

Mã số thuế: 6001632595

CÔNG TY TNHH BẢO KHÁNH PLASTIC

Mã số thuế: 0315013387

CÔNG TY TNHH BẢO KHÁNH NGUYÊN

Mã số thuế: 0315932285

CÔNG TY TNHH BẢO KHÁNH FOOD

Mã số thuế: 0316872984

CÔNG TY TNHH BẢO KHANG ĐƯỜNG

Mã số thuế: 3603523220

CÔNG TY TNHH BẢO KHANG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 3603537858

CÔNG TY TNHH BẢO KHANG SƠN LA

Mã số thuế: 5500637847

CÔNG TY TNHH BẢO KHANG HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 0109728196

CÔNG TY TNHH BẢO KHANG CÀ MAU

Mã số thuế: 2001346685

CÔNG TY TNHH BẢO KHANG ANH

Mã số thuế: 0314922710

CÔNG TY TNHH BẢO KHAI MINH

Mã số thuế: 0313465204

CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG GPC

Mã số thuế: 0315284820

Tìm thông tin Doanh nghiệp