Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà các loại4100
2Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
3Xây dựng công trình công ích4220
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4290
5Phá dỡ4311
6Chuẩn bị mặt bằng4312
7Lắp đặt hệ thống điện4321
8Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
9Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
10Hoàn thiện công trình xây dựng4330
11Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
12Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
13Bán mô tô, xe máy4541
14Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
15Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
16Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
17Vận tải hành khách đường bộ khác4932
18Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
19Hoạt động cấp tín dụng khác6492
20Cho thuê xe có động cơ7710

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KIÊN NHUNG 68, Mã số thuế: 5701946002, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 138 khu Xuân Cầm, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Ngô Trung Kiên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KIÊN ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 0109140125

CÔNG TY TNHH KIÊN ĐÀM TH

Mã số thuế: 2802564981

CÔNG TY TNHH KIÊN VƯƠN PHÁT

Mã số thuế: 0401745391

CÔNG TY TNHH KIÊN VŨ

Mã số thuế: 0314186429

CÔNG TY TNHH KIÊN VÂN

Mã số thuế: 0316095752

CÔNG TY TNHH KIÊN VÀ KIÊN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600690278

CÔNG TY TNHH KIÊN VIỆT PHÚ

Mã số thuế: 0401707639

CÔNG TY TNHH KIÊN TƯỜNG

Mã số thuế: 0312076533

CÔNG TY TNHH KIÊN TÙNG

Mã số thuế: 1701973802

CÔNG TY TNHH KIÊN TUẤN

Mã số thuế: 2601050584

CÔNG TY TNHH KIÊN TUẤN PHÁT

Mã số thuế: 3702868441

CÔNG TY TNHH KIÊN TRẦN

Mã số thuế: 3901208859

CÔNG TY TNHH KIÊN TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 3602241110

CÔNG TY TNHH KIÊN TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 4601078262

CÔNG TY TNHH KIÊN TRƯỜNG THẮNG

Mã số thuế: 1701495786

CÔNG TY TNHH KIÊN TRÌ THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0105141569

CÔNG TY TNHH KIÊN TRUNG PHÁT

Mã số thuế: 3603478024

CÔNG TY TNHH KIÊN TRUNG GROUP

Mã số thuế: 3603794132

CÔNG TY TNHH KIÊN TIẾN LỢI

Mã số thuế: 3702924914

CÔNG TY TNHH KIÊN THỦY

Mã số thuế: 2901724058

CÔNG TY TNHH KIÊN THƯ VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500641968

CÔNG TY TNHH KIÊN THƠM

Mã số thuế: 2601000350

CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH

Mã số thuế: 5200578005

CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH TÍN

Mã số thuế: 0311814107

CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH PHÚ

Mã số thuế: 0315539606

CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 1701570560

CÔNG TY TNHH KIÊN THUẬN QUỐC

Mã số thuế: 1702191741

CÔNG TY TNHH KIÊN THU

Mã số thuế: 0104659735

CÔNG TY TNHH KIÊN THU

Mã số thuế: 0104010731

CÔNG TY TNHH KIÊN TAÊO TAI NGUYÊN

Mã số thuế: 3702667921

CÔNG TY TNHH KIÊN SINH

Mã số thuế: 5701786581

CÔNG TY TNHH KIÊN QUYẾT DLIÊYA

Mã số thuế: 6001422968

CÔNG TY TNHH KIÊN QUYÊN

Mã số thuế: 0109331909

CÔNG TY TNHH KIÊN PHƯƠNG

Mã số thuế: 4800747687

CÔNG TY TNHH KIÊN PHÚ VƯƠNG

Mã số thuế: 1701913401

CÔNG TY TNHH KIÊN PHÁT ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600283711

CÔNG TY TNHH KIÊN PHÁT THỊNH

Mã số thuế: 1702104523

CÔNG TY TNHH KIÊN PHÁT BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400868080

CÔNG TY TNHH KIÊN NHƯ HOA DVK

Mã số thuế: 2802578286

CÔNG TY TNHH KIÊN NHÂN THÀNH

Mã số thuế: 0313960375

CÔNG TY TNHH KIÊN NHÂN LONG

Mã số thuế: 1401877657

CÔNG TY TNHH KIÊN NHÂN DUYÊN

Mã số thuế: 2902054141

Tìm thông tin Doanh nghiệp