Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
2Xây dựng công trình đường sắt42101
3Xây dựng công trình đường bộ42102
4Xây dựng công trình công ích42200
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
6Phá dỡ43110
7Chuẩn bị mặt bằng43120
8Lắp đặt hệ thống điện43210
9Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
10Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
11Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
12Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
13Hoàn thiện công trình xây dựng43300
14Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
15Bán buôn thực phẩm4632
16Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
17Bán buôn thủy sản46322
18Bán buôn rau, quả46323
19Bán buôn cà phê46324
20Bán buôn chè46325
21Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
22Bán buôn thực phẩm khác46329
23Bán buôn đồ uống4633
24Bán buôn đồ uống có cồn46331
25Bán buôn đồ uống không có cồn46332
26Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
27Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
28Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
29Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
30Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
31Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
32Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
33Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
34Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
35Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
36Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
37Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
38Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
39Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
40Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
41Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
42Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
43Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
44Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
45Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
46Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
47Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
48Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
49Bán buôn dầu thô46612
50Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
51Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
52Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
53Bán buôn quặng kim loại46621
54Bán buôn sắt, thép46622
55Bán buôn kim loại khác46623
56Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
57Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
58Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
59Bán buôn xi măng46632
60Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
61Bán buôn kính xây dựng46634
62Bán buôn sơn, vécni46635
63Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
64Bán buôn đồ ngũ kim46637
65Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
66Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
67Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
68Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
69Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
70Bán buôn cao su46694
71Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
72Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
73Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
74Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
75Bán buôn tổng hợp46900
76Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
77Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
78Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
79Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
80Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
81Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
82Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
83Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
84Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
85Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
86Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
87Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
88Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
89Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
90Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
91Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
92Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
93Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
94Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
95Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
96Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
97Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
98Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
99Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
100Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
101Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
102Vận tải đường ống49400
103Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
104Vận tải hành khách ven biển50111
105Vận tải hành khách viễn dương50112
106Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
107Vận tải hàng hóa ven biển50121
108Vận tải hàng hóa viễn dương50122
109Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
110Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50211
111Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50212
112Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
113Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
114Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
115Vận tải hành khách hàng không51100
116Vận tải hàng hóa hàng không51200
117Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
118Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
119Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
120Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
121Bốc xếp hàng hóa5224
122Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
123Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
124Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
125Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
126Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
127Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
128Dịch vụ đại lý tàu biển52291
129Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
130Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
131Bưu chính53100
132Chuyển phát53200
133Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
134Khách sạn55101
135Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
136Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
137Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
138Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
139Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
140Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
141Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
142Dịch vụ ăn uống khác56290
143Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
144Quán rượu, bia, quầy bar56301
145Dịch vụ phục vụ đồ uống khác56309
146Xuất bản sách58110
147Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ58120
148Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ58130
149Hoạt động xuất bản khác58190
150Xuất bản phần mềm58200
151Cho thuê xe có động cơ7710
152Cho thuê ôtô77101
153Cho thuê xe có động cơ khác77109
154Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
155Cho thuê băng, đĩa video77220
156Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
157Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
158Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
159Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
160Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
161Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
162Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
163Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
164Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Trường Minh Phúc (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Trường Minh Phúc), Mã số thuế: 5701945979, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 283, Đường Đồng Tâm, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Ngọc Hùng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà các loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp