Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Đại lý46101
3Môi giới46102
4Đấu giá46103
5Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
6Bán buôn vải46411
7Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
8Bán buôn hàng may mặc46413
9Bán buôn giày dép46414
10Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
11Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
12Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
13Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
14Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
15Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
16Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
17Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
18Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
19Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
20Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
21Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
22Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
23Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
24Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
25Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
26Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
27Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
28Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
29Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
30Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
31Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
32Bán buôn xi măng46632
33Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
34Bán buôn kính xây dựng46634
35Bán buôn sơn, vécni46635
36Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
37Bán buôn đồ ngũ kim46637
38Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
39Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
40Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
41Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
42Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
43Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
44Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
45Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
46Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
47Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
48Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
49Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
50Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
51Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
52Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
53Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
54Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
55Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
56Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
57Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
58Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
59Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
60Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
61Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
62Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
63Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
64Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
65Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
66Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
67Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
68Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
69Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
70Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
71Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
72Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
73Vận tải đường ống49400
74Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
75Vận tải hàng hóa ven biển50121
76Vận tải hàng hóa viễn dương50122
77Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
78Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
79Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
80Vận tải hành khách hàng không51100
81Vận tải hàng hóa hàng không51200
82Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
83Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
84Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
85Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
86Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
87Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt52211
88Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ52219
89Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
90Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương52221
91Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa52222
92Bốc xếp hàng hóa5224
93Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
94Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
95Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
96Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
97Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
98Cho thuê xe có động cơ7710
99Cho thuê ôtô77101
100Cho thuê xe có động cơ khác77109
101Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
102Cho thuê băng, đĩa video77220
103Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
104Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
105Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
106Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
107Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
108Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
109Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
110Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
111Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Vận Tải Trường Phát (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Vận Tải Trường Phát), Mã số thuế: 5701945545, được thành lập ngày 18/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 142, đường Huỳnh Thúc Kháng, Tổ 8, Khu 4, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Nga

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp