Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
2Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
3Bán buôn xi măng46632
4Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
5Bán buôn kính xây dựng46634
6Bán buôn sơn, vécni46635
7Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
8Bán buôn đồ ngũ kim46637
9Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
10Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
11Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
12Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
13Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
14Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
15Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
16Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
17Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
18Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
19Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
20Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
21Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
22Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
23Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
24Vận tải đường ống49400

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Vlxd Thành An (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Vlxd Thành An), Mã số thuế: 5701924908, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Vườn Cau, Xã Sơn Dương, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Văn Lập

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VNAGRICO

Mã số thuế: 0316764058

CÔNG TY TNHH VNADVISOR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108906801

CÔNG TY TNHH VNAADS

Mã số thuế: 0109258173

CÔNG TY TNHH VNA TRAVEL

Mã số thuế: 0402095636

CÔNG TY TNHH VNA LOGISTIC

Mã số thuế: 0109250294

CÔNG TY TNHH VN-INFRA

Mã số thuế: 2400897532

CÔNG TY TNHH VN ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 0314920696

CÔNG TY TNHH VN ĐÔNG NAM

Mã số thuế: 1201649068

CÔNG TY TNHH VN ZTO EXPRESS

Mã số thuế: 0314833732

CÔNG TY TNHH VN WORLD LOGISTICS

Mã số thuế: 3702975450

CÔNG TY TNHH VN TRACE

Mã số thuế: 0108941563

CÔNG TY TNHH VN TIMES

Mã số thuế: 3301697862

CÔNG TY TNHH VN THANH BÌNH

Mã số thuế: 0314986344

CÔNG TY TNHH VN TECHSUN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108248951

CÔNG TY TNHH VN TEC

Mã số thuế: 0316006199

CÔNG TY TNHH VN SUNTECH SOLAR LIGHT

Mã số thuế: 0316792062

CÔNG TY TNHH VN SERVICES

Mã số thuế: 0316706218

CÔNG TY TNHH VN PRODUCER

Mã số thuế: 0315960980

CÔNG TY TNHH VN PRECISION VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301004026

CÔNG TY TNHH VN ONE

Mã số thuế: 0315206678

CÔNG TY TNHH VN NHẬT MINH

Mã số thuế: 0202066807

CÔNG TY TNHH VN MOUNT

Mã số thuế: 0109625088

CÔNG TY TNHH VN K - CENTER

Mã số thuế: 0202083383

CÔNG TY TNHH VN JAPAN PHARMA

Mã số thuế: 0109555585

CÔNG TY TNHH VN GOOD NEWS

Mã số thuế: 0316662095

CÔNG TY TNHH VN GAS - DAKLAK

Mã số thuế: 6001446817

CÔNG TY TNHH VN FRUITS

Mã số thuế: 4201771465

CÔNG TY TNHH VN ELISA

Mã số thuế: 5702082108

CÔNG TY TNHH VN EAC

Mã số thuế: 1801697338

CÔNG TY TNHH VN COMMERCE

Mã số thuế: 0316715156

CÔNG TY TNHH VN CAM

Mã số thuế: 0316944759

CÔNG TY TNHH VN 789

Mã số thuế: 3401217559

CÔNG TY TNHH VMWARE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316955253

CÔNG TY TNHH VMV INTERNATIONAL

Mã số thuế: 3801161773

CÔNG TY TNHH VMISS ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0314949416

CÔNG TY TNHH VMG VINA

Mã số thuế: 2301168592

CÔNG TY TNHH VMADE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315239497

CÔNG TY TNHH VMA BÌNH MINH

Mã số thuế: 0108915429

CÔNG TY TNHH VM4U

Mã số thuế: 0315207199

CÔNG TY TNHH VM HOLDINGS

Mã số thuế: 0108461729

CÔNG TY TNHH VLXD XUÂN NHẬT

Mã số thuế: 0314784108

CÔNG TY TNHH VLXD VIỄN THỊNH

Mã số thuế: 2500659796

CÔNG TY TNHH VLXD TẤN THÀNH

Mã số thuế: 0314972609

CÔNG TY TNHH VLXD TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 0601168688

CÔNG TY TNHH VLXD TRUNG HẢI

Mã số thuế: 4201786486

CÔNG TY TNHH VLXD THẾ MY

Mã số thuế: 4201770937

Tìm thông tin Doanh nghiệp