Ngành nghề kinh doanh

1Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí30120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NHÀ NỔI & DU THUYỀN ĐỨC (Tên nước ngoài: CÔNG TY NHÀ NỔI & DU THUYỀN ĐỨC), Mã số thuế: 5701924859, được thành lập ngày 29/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại PG411/Vinhome dragon bay/Trần Quốc Nghiễn, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN MINH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NHÀ SÁCH KHẢI NGUYÊN

Mã số thuế: 2200777478

CÔNG TY TNHH NHÀ SÁCH HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: 3702765414

CÔNG TY TNHH NHÀ SÁCH HI BOOKS

Mã số thuế: 0314454808

CÔNG TY TNHH NHÀ SÀN

Mã số thuế: 4101391011

CÔNG TY TNHH NHÀ SÀN HỘI TỤ

Mã số thuế: 2901385006

CÔNG TY TNHH NHÀ SÀN CREATIVE

Mã số thuế: 4601557459

CÔNG TY TNHH NHÀ SPA

Mã số thuế: 0316764918

CÔNG TY TNHH NHÀ SPA

Mã số thuế: 0316337017

CÔNG TY TNHH NHÀ SINH THÁI

Mã số thuế: 0310137780

CÔNG TY TNHH NHÀ SEN ĐÁ

Mã số thuế: 0315270507

CÔNG TY TNHH NHÀ SANG DAH

Mã số thuế: 0106824536

CÔNG TY TNHH NHÀ RỘNG

Mã số thuế: 0901038633

CÔNG TY TNHH NHÀ RƯỜNG VIỆT

Mã số thuế: 3301575504

CÔNG TY TNHH NHÀ QUÊ

Mã số thuế: 0309730594

CÔNG TY TNHH NHÀ QUÂN

Mã số thuế: 0401769089

CÔNG TY TNHH NHÀ PLC

Mã số thuế: 0315098944

CÔNG TY TNHH NHÀ PHỐ HAPPY HOUSE

Mã số thuế: 0316809421

CÔNG TY TNHH NHÀ PHỐ 365

Mã số thuế: 0315464220

CÔNG TY TNHH NHÀ PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0106386628

CÔNG TY TNHH NHÀ PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0315676994

CÔNG TY TNHH NHÀ PHÚ THÀNH

Mã số thuế: 3701863472

CÔNG TY TNHH NHÀ PHÂN PHỐI THU HÀ

Mã số thuế: 3603571432

CÔNG TY TNHH NHÀ PHÁP

Mã số thuế: 5800916993

CÔNG TY TNHH NHÀ PHONG SAN

Mã số thuế: 0105387146

CÔNG TY TNHH NHÀ PHAN THIẾT

Mã số thuế: 3401144533

CÔNG TY TNHH NHÀ PHA ĐIN

Mã số thuế: 4300826235

CÔNG TY TNHH NHÀ PHA LÊ

Mã số thuế: 0312796595

CÔNG TY TNHH NHÀ PALLET

Mã số thuế: 5801409474

CÔNG TY TNHH NHÀ ONG

Mã số thuế: 0108714507

Tìm thông tin Doanh nghiệp