Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
2Khai thác đá08101
3Khai thác cát, sỏi08102
4Khai thác đất sét08103
5Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón08910
6Khai thác và thu gom than bùn08920
7Khai thác muối08930
8Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu08990
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên09100
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác09900
11Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
12Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn25991
13Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu25999
14Sản xuất linh kiện điện tử26100
15Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính26200
16Sản xuất thiết bị truyền thông26300
17Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng26400
18Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển26510
19Sản xuất đồng hồ26520
20Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp26600
21Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học26700
22Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học26800
23Sản xuất máy chuyên dụng khác2829
24Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng28291
25Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu28299
26Sản xuất xe có động cơ29100
27Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc29200
28Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe29300
29Đóng tàu và cấu kiện nổi30110
30Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí30120
31Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe30200
32Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan30300
33Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội30400
34Sản xuất mô tô, xe máy30910
35Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật30920
36Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu30990
37Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
38Xây dựng công trình đường sắt42101
39Xây dựng công trình đường bộ42102
40Xây dựng công trình công ích42200
41Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
42Phá dỡ43110
43Chuẩn bị mặt bằng43120
44Lắp đặt hệ thống điện43210
45Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
46Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
47Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
48Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
49Hoàn thiện công trình xây dựng43300
50Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
51Đại lý, môi giới, đấu giá4610
52Đại lý46101
53Môi giới46102
54Đấu giá46103
55Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
56Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
57Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
58Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
59Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
60Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
61Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
62Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
63Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
64Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
65Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
66Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
67Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
68Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
69Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
70Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
71Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
72Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
73Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
74Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
75Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
76Bán buôn quặng kim loại46621
77Bán buôn sắt, thép46622
78Bán buôn kim loại khác46623
79Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
80Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
81Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
82Bán buôn xi măng46632
83Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
84Bán buôn kính xây dựng46634
85Bán buôn sơn, vécni46635
86Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
87Bán buôn đồ ngũ kim46637
88Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
89Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
90Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
91Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
92Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
93Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
94Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
95Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
96Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
97Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
98Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
99Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
100Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
101Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
102Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
103Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
104Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
105Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
106Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
107Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
108Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
109Vận tải hành khách bằng taxi49312
110Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
111Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
112Vận tải hành khách đường bộ khác4932
113Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
114Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
115Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
116Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
117Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
118Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
119Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
120Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
121Vận tải đường ống49400
122Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
123Vận tải hàng hóa ven biển50121
124Vận tải hàng hóa viễn dương50122
125Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
126Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
127Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
128Vận tải hành khách hàng không51100
129Vận tải hàng hóa hàng không51200
130Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
131Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
132Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
133Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
134Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
135Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt52211
136Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ52219
137Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
138Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương52221
139Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa52222
140Bốc xếp hàng hóa5224
141Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
142Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
143Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
144Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
145Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
146Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
147Hoạt động kiến trúc71101
148Hoạt động đo đạc bản đồ71102
149Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
150Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
151Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
152Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
153Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
154Quảng cáo73100
155Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
156Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
157Hoạt động nhiếp ảnh74200
158Cho thuê xe có động cơ7710
159Cho thuê ôtô77101
160Cho thuê xe có động cơ khác77109
161Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
162Cho thuê băng, đĩa video77220
163Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
164Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
165Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
166Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
167Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
168Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
169Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
170Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
171Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Và Cơ Khí Đại Dương (Tên nước ngoài: Dai Duong Mechanical And Construction Trading Company Limited), Mã số thuế: 5701910990, được thành lập ngày 13/12/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Bình Lục Thượng, Xã Hồng Phong, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Dũng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp