Ngành nghề kinh doanh

1Thoát nước và xử lý nước thải3700
2Thu gom rác thải không độc hại3811
3Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821
4Tái chế phế liệu3830
5Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác3900
6Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
7Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
9Hoạt động pháp luật6910
10Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
11Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
12Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
13Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
14Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
15Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
16Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC ASEAN, Mã số thuế: 5701800765-003, được thành lập ngày 31/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Phòng 604, số 82, ngõ 116, phố Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lại Thu Cúc, Số điện thoại: 0466867803, Địa chỉ: Phòng 604, số 82, ngõ 116, phố Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp