Ngành nghề kinh doanh

1Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
2Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
3Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
4Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
5Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
7Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
8Bán buôn tổng hợp46900
9Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
10Bốc xếp hàng hóa5224
11Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH NGỌC HƯNG, Mã số thuế: 5701768039, được thành lập ngày 16/07/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 551, tổ 1, khu 7B, Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN LÊ HÙNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH SÁNG

Mã số thuế: 0310631460

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH SAO

Mã số thuế: 0104008912

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH SAM

Mã số thuế: 0601158577

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH PHÚC

Mã số thuế: 2500419201

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH PHÚC

Mã số thuế: 0201127969

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH PHÁT

Mã số thuế: 0800819454

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH PHONG

Mã số thuế: 0104372098

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH PHONG

Mã số thuế: 0104009062

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH OANH

Mã số thuế: 0309892813

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH NÔNG

Mã số thuế: 0313905536

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH NHẬT

Mã số thuế: 0104965651

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH NHẬT

Mã số thuế: 0102047168

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH NHÂN

Mã số thuế: 0105028789

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH NHIÊN

Mã số thuế: 0311504698

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH NHI

Mã số thuế: 0201420452

Tìm thông tin Doanh nghiệp