Ngành nghề kinh doanh

1Khách sạn55101

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ, Mã số thuế: 5701611221, được thành lập ngày 08/04/2012, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 15B Khu 4 Phường Bãi Cháy, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Phương Hà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Khách sạn.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI

Mã số thuế: 0312339510

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI

Mã số thuế: 0310633725

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI

Mã số thuế: 0309772361

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI

Mã số thuế: 0301395009-002

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI

Mã số thuế: 0106318314

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI

Mã số thuế: 0105883257

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LÂM

Mã số thuế: 0102771428-001

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LÀI

Mã số thuế: 8098849190

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LY

Mã số thuế: 0108994533

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LY

Mã số thuế: 0105077923

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOA

Mã số thuế: 3301698376

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN

Mã số thuế: 4201902608

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN

Mã số thuế: 3400873660

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN

Mã số thuế: 0108211581

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN

Mã số thuế: 8235748084

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN

Mã số thuế: 8116363399

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN

Mã số thuế: 3603333893

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN

Mã số thuế: 1602007692

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN

Mã số thuế: 0306620106

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN

Mã số thuế: 0109675378

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN

Mã số thuế: 0103386186

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN

Mã số thuế: 0103119462

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN

Mã số thuế: 0102953202-001

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH

Mã số thuế: 8074876565

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH

Mã số thuế: 8069048196

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH

Mã số thuế: 1701323547

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH

Mã số thuế: 0316283139

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH

Mã số thuế: 0108869941

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LA

Mã số thuế: 2601065189

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LA

Mã số thuế: 0109701927

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LA

Mã số thuế: 0109684340

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 8415287587

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 8119062424

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 4201909522

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0201570497

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0109528623

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0108696199

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0107680622

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0105828376

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0105521225

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0105404271

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0105284510

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAM

Mã số thuế: 4500562702

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KIỀU

Mã số thuế: 0316851800

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KHÁNH

Mã số thuế: 0106185618

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KHANH

Mã số thuế: 0303518062

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẰNG

Mã số thuế: 1201647705

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẢI

Mã số thuế: 0313232496

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẠNH

Mã số thuế: 1601880463

Tìm thông tin Doanh nghiệp