Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CHI LINH, Mã số thuế: 5701379402, được thành lập ngày 30/03/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu 7, Phường Hải Yên, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LƯƠNG PA VEN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CNM

Mã số thuế: 0107492523

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CM

Mã số thuế: 0108016710

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CHN

Mã số thuế: 0311993953

Tìm thông tin Doanh nghiệp