Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Bán buôn tổng hợp4690
3Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
4Xây dựng công trình điện4221
5Bán mô tô, xe máy4541
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
7Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
9Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
10Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
11Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
12Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4753
13Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
14Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
15Chuẩn bị mặt bằng4312
16Xây dựng công trình đường bộ4212
17Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
18Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
19Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
20Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
21Xây dựng công trình công ích khác4229
22Phá dỡ4311
23Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy4542
24Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
25Xây dựng nhà không để ở4102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HIẾU ĐỨC PHÙ YÊN, Mã số thuế: 5500622174, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Bản Tân 3, Xâ Gia Phù, Huyện Phù Yên, Sơn La

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Bùi Thị Thủy

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà để ở.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp