Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Xây dựng công trình đường bộ4212
4Xây dựng công trình điện4221
5Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
6Xây dựng công trình thủy4291
7Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
8Phá dỡ4311
9Chuẩn bị mặt bằng4312
10Lắp đặt hệ thống điện4321
11Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
12Hoàn thiện công trình xây dựng4330
13Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
14Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
15Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
16Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
17Hoạt động tư vấn quản lý7020
18Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH LÂM SƠN 169, Mã số thuế: 5500611817, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 61 đường 3/2 tổ 8, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Sơn La

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Thị Kim Sơn

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 2901843591

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN HƯNG GIANG

Mã số thuế: 0700787907

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN HÙNG CHIẾN

Mã số thuế: 2500553743

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN HÒA PHÁT

Mã số thuế: 0311853240

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN HÀO ANH

Mã số thuế: 0105193768

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN HÀ PHƯƠNG

Mã số thuế: 3200708204

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN HUY HÙNG

Mã số thuế: 2802023703

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN HTH

Mã số thuế: 2901834702

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: 0313101285

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN HOÀNG HƯƠNG

Mã số thuế: 0105299556

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN HOÀNG DUY

Mã số thuế: 2901792562

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN HOÀNG DUNG

Mã số thuế: 2902038781

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN HOÀI HIẾU

Mã số thuế: 3100743727

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN HIỆP KHUÊ

Mã số thuế: 2400814286

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN HD - SƠN

Mã số thuế: 2001299019

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN HAI MIỀN

Mã số thuế: 3603283508

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN GP VIỆT NAM

Mã số thuế: 4900759358

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN GIA NGUYỄN

Mã số thuế: 2901722156

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN DƯƠNG HUY

Mã số thuế: 5701860228

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN DŨNG TOÀN

Mã số thuế: 2901647491

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN CHIẾN PHONG

Mã số thuế: 4001201549

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN CDH

Mã số thuế: 0109035025

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN BẮC ĐUỐNG

Mã số thuế: 0107871232

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN BÌNH PHÁT

Mã số thuế: 2901470893

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN AP

Mã số thuế: 4101537038

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN ANH THƠ

Mã số thuế: 0201753589

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN ANH DŨNG

Mã số thuế: 0201912260

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN AN VIỆT

Mã số thuế: 2400859960

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN AN PHÚ TRÀ MY

Mã số thuế: 4001175345

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN AN KHANG

Mã số thuế: 3002127543

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN 32

Mã số thuế: 3101071764

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN 2/9

Mã số thuế: 2901287383

CÔNG TY TNHH LÂM SƠN

Mã số thuế: 6100777231

CÔNG TY TNHH LÂM SƠN ĐÔNG

Mã số thuế: 3603436144

CÔNG TY TNHH LÂM SƠN VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500499398

CÔNG TY TNHH LÂM SƠN VIÊN

Mã số thuế: 0310696796

CÔNG TY TNHH LÂM SƠN TRƯỜNG

Mã số thuế: 0314123073

CÔNG TY TNHH LÂM SƠN THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601553278

CÔNG TY TNHH LÂM SƠN PHÚ

Mã số thuế: 0401384794

CÔNG TY TNHH LÂM SƠN PHÚC

Mã số thuế: 5500614769

CÔNG TY TNHH LÂM SƠN HẢI

Mã số thuế: 6001081700

CÔNG TY TNHH LÂM SƠN HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0801205418

CÔNG TY TNHH LÂM SƠN HÀ SPICES

Mã số thuế: 0109168441

CÔNG TY TNHH LÂM SƠN DŨNG

Mã số thuế: 0105042374

CÔNG TY TNHH LÂM SƠN BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702190935

Tìm thông tin Doanh nghiệp