Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 1 MƯỜNG LA - CÔNG TY TNHH CTL KẾT NỐI TẠO THÀNH CÔNG, Mã số thuế: 5500596051-001, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 165, xóm 3, tiểu khu 4, Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lò Thị Tâm, Số điện thoại: 0346362781, Địa chỉ: Số nhà 165, xóm 3, tiểu khu 4, Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp