Ngành nghề kinh doanh

1Chế biến và bảo quản rau quả1030
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu829
3Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
4Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch01630
5Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781
6Trồng cây ăn quả0121

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ HOA QUẢ THÀNH ĐẠT, Mã số thuế: 5500564973, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại BảN LONG PHú, Xã Chiềng Hắc, Huyện Mộc Châu, Sơn La

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN NHƯ BIÊN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Trồng cây ăn quả.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỢP TÁC XÃ HOÀNG BÓNG

Mã số thuế: 5500470404

HỢP TÁC XÃ HOÀNG AN

Mã số thuế: 2400689003

HỢP TÁC XÃ HOÀNG ANH

Mã số thuế: 5600226992

HỢP TÁC XÃ HOÀNG ANH

Mã số thuế: 5200763985

HỢP TÁC XÃ HOÀNG ANH

Mã số thuế: 5100374914

HỢP TÁC XÃ HOÀNG ANH

Mã số thuế: 4900842662

HỢP TÁC XÃ HOÀNG ANH

Mã số thuế: 4800732401

HỢP TÁC XÃ HOÀNG ANH

Mã số thuế: 2901904438

HỢP TÁC XÃ HOÀNG ANH

Mã số thuế: 0600751833

HỢP TÁC XÃ HOÀNG ANH PHÁT

Mã số thuế: 2400884043

HỢP TÁC XÃ HOÀNG ANH HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901061262

HỢP TÁC XÃ HOÀNG ANH GIA LAI

Mã số thuế: 5600318428

HỢP TÁC XÃ HOÀNG ANH FARM

Mã số thuế: 2901974428

HỢP TÁC XÃ HOÀN VŨ

Mã số thuế: 5500631517

HỢP TÁC XÃ HOÀN TÂM

Mã số thuế: 5100430816

HỢP TÁC XÃ HOÀN THÀNH

Mã số thuế: 4700272292

HỢP TÁC XÃ HOÀN THIỆN

Mã số thuế: 1801205120

HỢP TÁC XÃ HOÀN LINH

Mã số thuế: 5200706634

HỢP TÁC XÃ HOÀN HỒNG

Mã số thuế: 2500418310

HỢP TÁC XÃ HOÀI THANH

Mã số thuế: 4101496783

HỢP TÁC XÃ HOÀ PHÁT

Mã số thuế: 5300714004

HỢP TÁC XÃ HOÀ PHÁT

Mã số thuế: 1801207093

HỢP TÁC XÃ HOÀ LẠC

Mã số thuế: 5801047312

HỢP TÁC XÃ HOÀ HỢP

Mã số thuế: 4800731856

HỢP TÁC XÃ HOAN NAM LT

Mã số thuế: 4300870636

HỢP TÁC XÃ HOAN HÙNG

Mã số thuế: 6200101415

HỢP TÁC XÃ HOA ĐỊA LAN TẢ PHÌN

Mã số thuế: 5300719764

HỢP TÁC XÃ HOA ĐÀO

Mã số thuế: 5100349957

HỢP TÁC XÃ HOA ÔN ĐỚI

Mã số thuế: 4700203147

HỢP TÁC XÃ HOA XANH

Mã số thuế: 5701412547

HỢP TÁC XÃ HOA VÀ CÂY MỸ TÂN

Mã số thuế: 0601165951

HỢP TÁC XÃ HOA TÙNG

Mã số thuế: 5200920998

HỢP TÁC XÃ HOA TUYẾT

Mã số thuế: 4601523019

HỢP TÁC XÃ HOA SEN

Mã số thuế: 5701886000

HỢP TÁC XÃ HOA SEN VÂN ĐÀI

Mã số thuế: 1001221028

HỢP TÁC XÃ HOA SEN PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 0109216173

HỢP TÁC XÃ HOA SEN LƯƠNG LỖ

Mã số thuế: 2601044904

HỢP TÁC XÃ HOA SEN BÌNH MINH

Mã số thuế: 0901078428

HỢP TÁC XÃ HOA SEN 11-4

Mã số thuế: 0107523771

HỢP TÁC XÃ HOA QUẢ XUÂN SANG

Mã số thuế: 5500589343

HỢP TÁC XÃ HOA QUẢ XANH HẢI HÀ

Mã số thuế: 5400496494

HỢP TÁC XÃ HOA QUẢ TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500570198

HỢP TÁC XÃ HOA QUẢ TRẦN PHÚ

Mã số thuế: 0106940282

HỢP TÁC XÃ HOA QUẢ TIÊN CANG

Mã số thuế: 5500550339

Tìm thông tin Doanh nghiệp