Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
2Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn25991
3Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu25999
4Sản xuất linh kiện điện tử26100
5Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính26200
6Sản xuất thiết bị truyền thông26300
7Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng26400
8Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển26510
9Sản xuất đồng hồ26520
10Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp26600
11Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học26700
12Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học26800
13Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
14Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
15Bán buôn xi măng46632
16Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
17Bán buôn kính xây dựng46634
18Bán buôn sơn, vécni46635
19Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
20Bán buôn đồ ngũ kim46637
21Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
22Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
23Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
24Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
25Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
26Vận tải đường ống49400
27Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
28Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
29Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
30Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
31Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
32Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
33Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
34Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
35Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
36Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Long Viên V&t;, Mã số thuế: 5400524832, được thành lập ngày 20/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 31 phố Tân Giang, Thị Trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Thân Thị Viên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH LOVE HOTEL

Mã số thuế: 0314871819

CÔNG TY TNHH LOVA INDUSTRY

Mã số thuế: 0316651872

CÔNG TY TNHH LOUISTAR WINE

Mã số thuế: 0316827533

CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315998293

CÔNG TY TNHH LOUISE DUONG

Mã số thuế: 0314899187

CÔNG TY TNHH LOUIS' SYSTEM

Mã số thuế: 0201978695

CÔNG TY TNHH LOUIS RESORT & SPA

Mã số thuế: 3401158977

CÔNG TY TNHH LOUIS LEI

Mã số thuế: 0314755851

CÔNG TY TNHH LOUIS IC TÂN BÌNH

Mã số thuế: 3401218312

CÔNG TY TNHH LOUIS IC TRỊ AN

Mã số thuế: 3603793410

CÔNG TY TNHH LOUIS FRANCE

Mã số thuế: 0106782244

CÔNG TY TNHH LOUIS BRICKS

Mã số thuế: 3401218400

CÔNG TY TNHH LOUIS AGENCY

Mã số thuế: 0316829266

CÔNG TY TNHH LOUCIA XUÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0601152222

CÔNG TY TNHH LOTUSREAL GLOBAL

Mã số thuế: 0314847118

CÔNG TY TNHH LOTUSCYBER NETWORK

Mã số thuế: 0314814401

CÔNG TY TNHH LOTUS VINA

Mã số thuế: 0801259438

CÔNG TY TNHH LOTUS VILLGRO VIETNAM

Mã số thuế: 0107124576

CÔNG TY TNHH LOTUS THÁI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0108928932

CÔNG TY TNHH LOTUS SOFT

Mã số thuế: 0316736325

CÔNG TY TNHH LOTUS NANOTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108516537

CÔNG TY TNHH LOTUS HƯƠNG SEN

Mã số thuế: 0315935896

CÔNG TY TNHH LOTUS HEALTHY FOOD

Mã số thuế: 1101984760

CÔNG TY TNHH LOTUS HD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801297497

CÔNG TY TNHH LOTUS HAIR VINA

Mã số thuế: 2301179121

CÔNG TY TNHH LOTUS HAIR - FACTORY

Mã số thuế: 2301182156

CÔNG TY TNHH LOTUS - FOOT - MASSAGE

Mã số thuế: 0108215836

CÔNG TY TNHH LOTTORICH

Mã số thuế: 0315971446

CÔNG TY TNHH LOTTE VENTURES VIETNAM

Mã số thuế: 0109734337

CÔNG TY TNHH LOTAK

Mã số thuế: 0316684532

CÔNG TY TNHH LOTA

Mã số thuế: 0316937494

CÔNG TY TNHH LOT VACUUM VINA

Mã số thuế: 2301035881

CÔNG TY TNHH LOS CHILANGOS

Mã số thuế: 4201920501

CÔNG TY TNHH LOPA VIỆT NAM

Mã số thuế: 4001215090

CÔNG TY TNHH LOOK MODELS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314788695

CÔNG TY TNHH LOODO

Mã số thuế: 0315185467

CÔNG TY TNHH LOOCREATIVE VIETNAM

Mã số thuế: 0316699507

CÔNG TY TNHH LONGLIFE TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0108075709

CÔNG TY TNHH LONGLEGAL AGENCY

Mã số thuế: 0314857638

CÔNG TY TNHH LONG ĐỨC VÂN LĨNH

Mã số thuế: 2601013215

CÔNG TY TNHH LONG ĐÌNH THIÊN

Mã số thuế: 3502449718

CÔNG TY TNHH LONG ÍCH HOA

Mã số thuế: 0316764844

CÔNG TY TNHH LONG YIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316364268

CÔNG TY TNHH LONG XENG

Mã số thuế: 3603822848

CÔNG TY TNHH LONG VƯỢNG PHÁT

Mã số thuế: 0109428971

CÔNG TY TNHH LONG VÂN PHÁT

Mã số thuế: 3702726359

CÔNG TY TNHH LONG VY ĐỨC LINH

Mã số thuế: 3401221805

CÔNG TY TNHH LONG VY WATER

Mã số thuế: 0108151357

CÔNG TY TNHH LONG VIỆT QN

Mã số thuế: 5702070007

Tìm thông tin Doanh nghiệp