Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
2Bán buôn cao su46694
3Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
4Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
5Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
7Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
8Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
9Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
10Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
11Bán buôn dầu thô46612
12Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
13Bán buôn động vật sống46203
14Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
15Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
16Bán buôn gạo46310
17Đấu giá46103
18Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
19Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
20Bán buôn hoa và cây46202
21Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
22Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
23Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
24Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
25Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
26Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
27Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
28Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
29Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
30Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
31Bán buôn tổng hợp46900
32Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
33Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
34Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
35Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
36Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
37Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
38Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
39Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
40Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
41Vận tải hành khách đường bộ khác4932
42Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
43Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
44Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
45Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
46Vận tải đường ống49400
47Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
48Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
49Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
50Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
51Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
52Dịch vụ đại lý tàu biển52291
53Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
54Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
55Bưu chính53100
56Chuyển phát53200
57Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
58Khách sạn55101
59Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
60Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
61Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
62Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
63Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
64Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
65Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
66Cung ứng lao động tạm thời78200
67Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
68Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
69Quảng cáo73100
70Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
71Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
72Hoạt động nhiếp ảnh74200
73Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
74Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
75Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
76Dịch vụ ăn uống khác56290
77Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
78Hoạt động kiến trúc71101
79Hoạt động đo đạc bản đồ71102
80Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
81Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
82Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
83Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
84Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
85Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
86Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
87Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
88Ươm giống cây lâm nghiệp02101
89Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ02102
90Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa02103
91Trồng rừng và chăm sóc rừng khác02109
92Khai thác gỗ02210
93Khai thác lâm sản khác trừ gỗ02220
94Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác02300
95Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn17022
96Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu17090
97In ấn18110
98Dịch vụ liên quan đến in18120
99Sao chép bản ghi các loại18200
100Sản xuất than cốc19100
101Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế19200
102Sản xuất hoá chất cơ bản20110
103Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp02400
104Khai thác thuỷ sản biển03110
105Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
106Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa17021
107Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ20120
108Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
109Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45131
110Đại lý xe có động cơ khác45139
111Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
112Đại lý, môi giới, đấu giá4610
113Đại lý46101
114Môi giới46102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Phát Triển Dịch Vụ Xanh (Tên nước ngoài: Green Services Investment And Development Joint Stock Company), Mã số thuế: 5400521197, được thành lập ngày 02/12/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm Đồng Gạo, Xã Lâm Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đinh Tuấn Anh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ADP

Mã số thuế: 0315202708

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA TÍN

Mã số thuế: 0106432088

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỈNH DƯƠNG

Mã số thuế: 1801615800

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỈNH CAO VÀNG

Mã số thuế: 1801580675

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẶNG GIA 555

Mã số thuế: 5702092258

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẶC SẢN BAY

Mã số thuế: 0108147897

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẮC NHUẬN

Mã số thuế: 0106201570

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẮC NGỌC GROUP

Mã số thuế: 0108600066

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẬU NGUYỄN

Mã số thuế: 0201990188

Tìm thông tin Doanh nghiệp