Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
2Xây dựng nhà để ở4101
3Xây dựng công trình đường sắt4211
4Xây dựng công trình điện4221
5Hoàn thiện công trình xây dựng4330
6Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
7Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
8Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
9Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
10Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
11Lắp đặt hệ thống điện4321
12Chuẩn bị mặt bằng4312
13Xây dựng công trình đường bộ4212
14Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
15Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
16Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
17Xây dựng công trình công ích khác4229
18Xây dựng công trình thủy4291
19Phá dỡ4311
20Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
21Xây dựng nhà không để ở4102
22Xây dựng công trình khai khoáng4292
23Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG BA THẮM (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH MTV XD BA THẮM), Mã số thuế: 5400509129, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đội 5, Kim Đức, Xã Kim Tiến, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ THẮM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp