Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
2Giáo dục tiểu học85200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯƠNG NHƯỢNG, Mã số thuế: 5400505484, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Hương Nhượng, Xã Hương Nhượng, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI VĂN CƯỜNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp