Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
2Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
3Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
4Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
5Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH KIM BÔI - CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN NAM PHÁT, Mã số thuế: 5400493461-004, được thành lập ngày 13/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đội 7 Thôn Vố, Xã Kim Bôi, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trương Đức Anh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 9

Mã số thuế: 0800001348-016

CHI NHÁNH KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 7

Mã số thuế: 0800001348-009

CHI NHÁNH KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 4

Mã số thuế: 0800001348-011

CHI NHÁNH KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 2

Mã số thuế: 0800001348-014

CHI NHÁNH KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 1

Mã số thuế: 0800001348-015

CHI NHÁNH KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 11

Mã số thuế: 0800001348-018

CHI NHÁNH KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 10

Mã số thuế: 0800001348-017

CHI NHÁNH KIM YẾN

Mã số thuế: 0301430408-002

CHI NHÁNH KIM KHÍ VIỆT ĐỨC

Mã số thuế: 0700222664-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp