Ngành nghề kinh doanh

1Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
2Khai thác quặng kim loại quí hiếm0730
3Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu0899
4Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
5Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản1080
6Đúc sắt thép2431
7Đúc kim loại màu2432
8Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá3530
9Tái chế phế liệu3830
10Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác3900
11Xây dựng công trình đường bộ4212
12Xây dựng công trình điện4221
13Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
14Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
15Xây dựng công trình công ích khác4229
16Xây dựng công trình thủy4291
17Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
18Phá dỡ4311
19Chuẩn bị mặt bằng4312
20Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
21Bán buôn thực phẩm4632
22Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
23Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
24Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
25Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
26Bán buôn tổng hợp4690
27Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
28Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
29Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
30Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
31Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
32Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
33Bốc xếp hàng hóa5224
34Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
35Dịch vụ ăn uống khác5629
36Dịch vụ đóng gói8292

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK PHƯƠNG ANH, Mã số thuế: 5300785608, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô 06, đường, Trần Quang Khải, KCN Bắc Duyên Hải, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN HẢI NAM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp