Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ NGHĨA ĐÔ, Mã số thuế: 5300770619, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Bản Nà Đình xã Nghĩa Đô, Xã Nghĩa Đô, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM ĐỨC VINH

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN SƠN

Mã số thuế: 2600675745

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN PHÚ

Mã số thuế: 5400354235

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN NINH

Mã số thuế: 5200867751

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YERSIN

Mã số thuế: 4201655500

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Y TÝ

Mã số thuế: 5300631284

Tìm thông tin Doanh nghiệp