Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SỐ 1 XÃ LONG KHÁNH, Mã số thuế: 5300770601, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Bản 6 xã Long Khánh, Xã Long Khánh, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà GIÀNG THỊ MINH

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THUẬN

Mã số thuế: 3200598505

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THUẬN HÒA

Mã số thuế: 2100387241-062

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH

Mã số thuế: 3200598537

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH AN

Mã số thuế: 4300710689

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH AM

Mã số thuế: 0107965057

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TAM HƯNG

Mã số thuế: 0201062912

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TAM BÌNH

Mã số thuế: 1201260017

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SỬ PÁN

Mã số thuế: 5300795557

Tìm thông tin Doanh nghiệp