Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế69200
2Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
3Hoạt động tư vấn quản lý70200
4Quảng cáo73100
5Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
6Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
7Giáo dục nghề nghiệp8532

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VINATAX LÀO CAI (Tên nước ngoài: LAO CAI VINATAX CONSULTING LIMITED COMPANY), Mã số thuế: 5300727074, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà C2, 03, đường Soi Tiền, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LƯU QUANG TUẤN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT Á CHÂU

Mã số thuế: 0312629795

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT XANH

Mã số thuế: 0312060195

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT TÍN

Mã số thuế: 0311786523

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT TÂY

Mã số thuế: 0109329970

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT THIÊN SA

Mã số thuế: 0311500485

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT THANH

Mã số thuế: 0311602913

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT PHÚ

Mã số thuế: 0105927909

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT PHONG

Mã số thuế: 0106884630

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT NHẬT

Mã số thuế: 0104608681

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT NAM JOBS

Mã số thuế: 0315544451

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT KHANH

Mã số thuế: 0310891116

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT HUNG

Mã số thuế: 0313523495

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT EMS

Mã số thuế: 0108645194

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT DƯƠNG

Mã số thuế: 0107072261

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT CƯỜNG

Mã số thuế: 0313868323

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT ANH TRUNG

Mã số thuế: 5801230251

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VISTA

Mã số thuế: 0105950986

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VISION

Mã số thuế: 0311984701

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VISION GLOBAL

Mã số thuế: 4201700249

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VINSON

Mã số thuế: 0313533359

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VINPLEX

Mã số thuế: 0315585095

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VINH THÀNH

Mã số thuế: 0312372677

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VINH BƯỞI

Mã số thuế: 0107651283

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VINCONS

Mã số thuế: 0316453020

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VINA

Mã số thuế: 0312559033

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VINATAX

Mã số thuế: 5300641839

Tìm thông tin Doanh nghiệp