Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà các loại41000
2Xây dựng công trình công ích42200
3Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
4Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
6Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
7Bán buôn tổng hợp46900
8Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
9Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
10Quảng cáo73100
11Cho thuê xe có động cơ7710
12Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
13Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH IN QUẢNG CÁO HUY HOÀNG (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH IN QUẢNG CÁO HUY HOÀNG), Mã số thuế: 5300726987, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 374 đường Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN TRUNG HẬU, Số điện thoại: 0987590189, Địa chỉ: Số nhà 374 đường Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Quảng cáo.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH IN SAO SÁNG

Mã số thuế: 0104506249

CÔNG TY TNHH IN SAIGON CAFE

Mã số thuế: 0316423259

CÔNG TY TNHH IN RGB

Mã số thuế: 0401694806

CÔNG TY TNHH IN QUỲNH MAI

Mã số thuế: 5300533657

CÔNG TY TNHH IN QUỐC VIỆT

Mã số thuế: 4001209795

CÔNG TY TNHH IN QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0313666895

CÔNG TY TNHH IN QUỐC THỊNH

Mã số thuế: 0311788062

CÔNG TY TNHH IN QUỐC THANH

Mã số thuế: 0312334086

CÔNG TY TNHH IN QUỐC DŨNG

Mã số thuế: 0312058414

CÔNG TY TNHH IN QUỐC CHÍNH

Mã số thuế: 0106919280

CÔNG TY TNHH IN QUỐC AN

Mã số thuế: 0310950097

CÔNG TY TNHH IN QUẢNG ÍCH

Mã số thuế: 2802879565

CÔNG TY TNHH IN QUẢNG CÁO ĐỖ GIA

Mã số thuế: 2300982840

CÔNG TY TNHH IN QUẢNG CÁO TUẤN HOA

Mã số thuế: 0106141120

CÔNG TY TNHH IN QUẢNG CÁO THIÊN HÀ

Mã số thuế: 0310806294

CÔNG TY TNHH IN QUẢNG CÁO T&D;

Mã số thuế: 0316319963

CÔNG TY TNHH IN QUẢNG CÁO NAM ANH

Mã số thuế: 0311967110

CÔNG TY TNHH IN QUẢNG CÁO MINH KHÔI

Mã số thuế: 0312888133

Tìm thông tin Doanh nghiệp